ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ο Εκπαιδευτικός μας Οργανισμός SocialSpace AcademyMember of CIBIT, στα πλαίσια επέκτασης των εργασιών του, δέχεται αιτήσεις  για άμεση στελέχωση της θέσης του Επαγγελματία Προώθησης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Οργανισμού για πλήρη απασχόληση στη Λευκωσία.

Προσφέρουμε Ελκυστικούς όρους εργοδότησης:

 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών με ανταγωνιστικό σταθερό μισθό.
 • Επιπρόσθετο υψηλό ποσοστό προμήθειας με βάση τις πωλήσεις.
 • 13ος μισθός.
 • Φιλικό εργασιακό περιβάλλον.
 • Δωρεάν εκπαίδευση σε επιλεγμένα σεμινάρια/προγράμματα που προσφέρει ο Οργανισμός.
 • Ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης.

Καθήκοντα:

 • Προώθηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μέσω τηλεφώνου και μέσω προσωπικών. συναντήσεων με εταιρικούς πελάτες.
 • Ανάπτυξη και διαχείριση νέου και υφιστάμενου πελατολογίου.
 • Επίτευξη συμφωνημένων στόχων πωλήσεων βάσει χρονοδιαγράμματος.
 • Ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων με πελάτες.

Προσόντα:

 • Τουλάχιστον 2 χρόνια πείρας σε αντίστοιχη θέση.
 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.
 • Αποτελεσματικότητα στις Προσωπικές και Τηλεφωνικές Πωλήσεις.
 • Εξαίρετες Διαπραγματευτικές και Επικοινωνιακές δεξιότητες και πάθος για πωλήσεις.
 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας και ευχέρεια λόγου.
 • Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα.
 • Άριστες γνώσεις Η/Υ και Microsoft Office.

Ωράριο:

Δευτέρα με Πέμπτη: 09:00 – 18:00  & Παρασκευή: 09:00 – 15:15

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα καθώς και συνοδευτική επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@socialspaceacademy.com αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης (SE30200).

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρας εμπιστευτικότητας.

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια και οι συμβουλευτικές μας υπηρεσίες, προσθέτουν επαγγελματική αξία και κύρος στις επιχειρήσεις και στα στελέχη τους, καθώς επίσης σε ανέργους.προσθέτουν επαγγελματική αξία και κύρος στις επιχειρήσεις και στα στελέχη τους, καθώς επίσης σε ανέργους.

Επικοινωνία

 • Διγενή Ακρίτα 57,
  1ος  &  2ος  Όροφος,
  1070, Λευκωσία, Κύπρος

 • 70.088.088 / +357 22.261.088
 • +357 22.104.880

© 2010 - SocialSpace Academy. All Rights Reserved. Privacy Policy