Μιλήστε μαζί μας σήμερα
70.088.088 / 22261088

Προφίλ

Η εταιρεία μας

Η SocialSpace Academy είναι ένα επίσημα πιστοποιημένο, εκπαιδευτικό κέντρο, εγκεκριμένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΑνΑΔ). Ένας καινοτόμος φορέας εξελισσόμενης επιμόρφωσης, αποτελούμενος από πολυετούς πείρας πιστοποιημένους και εξειδικευμένους εκπαιδευτές.

Μέσα σε σύγχρονες  και ευχάριστες αίθουσες διδασκαλίας, διεξάγονται τα σεμινάρια, τα οποία σύμφωνα με τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς, προσφέρουν ουσιαστικές, εφαρμόσιμες γνώσεις και πρακτικές συμβουλές,  ικανές να καταρτίσουν ολοκληρωμένα τους συμμετέχοντες απέναντι στις σύγχρονες απαιτήσεις

Τα πιστοποιημένα, τα ανοικτά, τα πολυεπιχειρησιακά όσο και τα ενδοεπιχειρησιακά μας προγράμματα καθώς και οι υπηρεσίες μας σε συμβουλευτικό επίπεδο, είναι διαμορφωμένα βάσει των σύγχρονων αναγκών της αγοράς, με γνώμονα τις απαιτήσεις και βελτιώσεις της δικής σας επιχείρησης, εξατομικευμένα γύρω από το αντικείμενό σας και την απαιτούμενη εξειδίκευση.

Η εφαρμόσιμη γνώση, η πρακτική εξάσκηση και η σύγχρονη βιωματική μέθοδος με έμφαση επί της πρακτικής ύλης, αποτελούν τα κατάλληλα μέσα κατανόησης και αφομοίωσης και συνθέτουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα προς τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους, τους φοιτητές και τους ανέργους! 

Ολόκληροι οργανισμοί, υψηλόβαθμα στελέχη, απασχολούμενοι στον ιδιωτικό τομέα όπως και άνεργοι οι οποίοι αποτελούν τους μελλοντικούς επαγγελματίες του τόπου, ωφελούνται από τα επιδοτούμενα από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑΝΑΔ) σεμινάριά μας.

Μέσα από την πολύχρονη εμπειρία μας προσφέρουμε εξειδικευμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια και πιστοποιήσεις στους πιο κάτω τομείς:

 • Προγράμματα Digital Μάρκετινγκ (Social Media, Online Διαφήμισης, Email & Mobile μαρκετινγκ, SEO, e-Commerce, e-Branding & Online Reputation Management)
 • Οργάνωση, Εκπαίδευση και Διοίκηση (Δεξιότητες διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Διαχείριση ανθρώπινων πόρων, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού σε δύσκολες καταστάσεις, Performance Management, Εργατική Νομοθεσία)
 • Project & Risk Management (Επιτυχία μέσα από την αποτελεσματική διοίκηση έργων, Advanced Techniques in Project Management, Risk Management in Projects)
 • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Εργαλεία Δημιουργίας Ιστοσελίδων (e-Shop μέσω του εργαλείου WooCommerce/WordPress & Χειρισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών)
 • Μάρκετινγκ και Πωλήσεις (Πιστοποιημένος Επιτυχημένος Πωλητής, Στρατηγικές Μάρκετινγκ και Πωλήσεων, Eπαγγελματικές Παρουσιάσεις)
 • Γραφιστικά Προγράμματα (Photoshop, Illustrator, InDesign)
 • Προγράμματα Επεξεργασίας Βίντεο και Δημιουργίας effects (Premiere CC & After Effects CC)
 • Προγράμματα Τρισδιάστατης Σχεδίασης (3D Studio Max, SketchUp, Rhino & Inventor)
 • Προγράμματα Σχεδίασης Αρχιτεκτονικών Έργων (AutoCAD & Revit)

Φιλοσοφία

Η φιλοσοφία της SocialSpace Academy ακολουθεί ανθρωποκεντρική προσέγγιση και μέσα από τα σύγχρονα προγράμματα επιμόρφωσης επιτυγχάνει να συμβάλλει στην εξέλιξη των συμμετεχόντων σε διάφορες παραμέτρους όπως:

 • την ενίσχυση των δεξιοτήτων τους
 • την αύξηση αποδοτικότητας & παραγωγικότητας
 • την αναβάθμιση της εταιρικής εικόνας
 • την αύξηση των πωλήσεων
 • τη διεύρυνση του πελατολογίου
 • την κατάκτηση της ορθότερης και πιο εύστοχης επικοινωνιακής ικανότητας και έκφρασης, διαπολιτισμικά, σε επαγγελματικό αλλά και κοινωνικό επίπεδο
 • την ουσιαστική διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό
 • τη βελτίωση των σχέσεων της επιχείρησης με τους εργαζομένους της
 • την εξομάλυνση των σχέσεων & της συμπεριφοράς μεταξύ των υπαλλήλων

Αποστολή και Όραμα

Αποστολή μας είναι, στις δύσκολες απαιτήσεις του ¨σήμερα¨ να παρέχουμε στους συμμετέχοντες εξειδικευμένες , αξιόπιστες  και υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, με αποκλειστικό στόχο την πλήρη κατάρτισή τους, βάσει των σημερινών αναγκών στην αγορά εργασίας.

Υπόσχεσή μας να μείνουμε πιστοί σε αξίες, που έχουν επίκεντρο τον  άνθρωπο, διεξάγοντας σεμινάρια και προγράμματα, που εφαρμόζουν τη θεωρία στην πράξη.

Τι μας κάνει να διαφέρουμε;

 • Μικρές και μεγάλες εταιρείες και οργανισμοί μας εμπιστεύονται (δείτε το πελατολόγιό μας)
 • Oι στόχοι μας είναι υψηλοί και κάνουμε τη διαφορά
 • Η εκπαίδευση που προσφέρουμε, δίνει την απάντηση στη συνεχή αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και προσόντων που απαιτούν οι επιχειρήσεις
 • Προσφέρουμε καινοτόμα και πρωτοποριακά σεμινάρια και προγράμματα
 • Τα σεμινάρια μας διαθέτουν στοχευμένη πρακτική δομή και κατεύθυνση
 • Οι εκπαιδευτές μας είναι πιστοποιημένοι επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων με μεγάλη επαγγελματική εμπειρία τόσο στο τομέα τους όσο και στην εκπαίδευση ενηλίκων
 • Άμεση εφαρμογή της διδακτέας ύλης
 • Επαγγελματική μόρφωση με ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα

Προσβλέπουμε να σας γνωρίσουμε από κοντά σε ένα από τα προγράμματά μας.

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες μας προσθέτουν επαγγελματική αξία και κύρος στις εταιρείες και τα στελέχη τους, καθώς και στους ανέργους.

Contact

 • Διγενή Ακρίτα 57,
  1ος  &  2ος  Όροφος,
  1070, Λευκωσία, Κύπρος

 • 70.088.088 / +357 22.261.088
 • +357 22.104.880

© 2010 - SocialSpace Academy. All Rights Reserved. Privacy Policy