Επικοινωνία

SocialSpace Academy
  • Διγενή Ακρίτα 57, Γραφείο 201,1070, Λευκωσία, Κύπρος
  • 70.088.088

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια και οι συμβουλευτικές μας υπηρεσίες, προσθέτουν επαγγελματική αξία και κύρος στις επιχειρήσεις και στα στελέχη τους, καθώς επίσης σε ανέργους.προσθέτουν επαγγελματική αξία και κύρος στις επιχειρήσεις και στα στελέχη τους, καθώς επίσης σε ανέργους.

Επικοινωνία

  • Διγενή Ακρίτα 57, Γραφείο 201,
    1070, Λευκωσία, Κύπρος.
  • 70.088.088 / +357 22.261.088
  • +357 22.104.880

© 2010 - SocialSpace Academy. All Rights Reserved. Privacy Policy