Γραφιστικά Προγράμματα

Αποκτήστε τις εξειδικευμένες γνώσεις για την χρήση διάφορων γραφιστικών και λογισμικών προγραμμάτων, έτσι ώστε να μπορείτε να δημιουργείτε και να επεξεργάζεστε οπτικοακουστικό υλικό με ακρίβεια. Αξιοποιείστε τις δυνατότητες του κάθε μέσου για να τελειοποιήσετε οποιαδήποτε φωτογραφία και βίντεο

Οι συμμετέχοντες στα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, όχι μόνο λαμβάνουν γνώση, εξειδίκευση, τονώνουν την επαγγελματική τους αυτοπεποίθησή και βελτιώνουν τις δεξιότητές τους, αλλά ταυτόχρονα αναγνωρίζουν εύκολα και άμεσα πώς να κάνουν πράξη στην καθημερινή τους εργασιακή ενασχόληση όλα όσα διδάσκονται. Με αυτό τον τρόπο, τόσο οι απασχολούμενοι όσο και η ίδια η εργοδότρια επιχείρηση έχουν όφελος και απτά αποτελέσματα.

Επικοινωνία

 • Διγενή Ακρίτα 57,
  Γραφείο 201,
  1070, Λευκωσία,
  Κύπρος.
 • 70.088.088
  +357 22.261.088
 • +357 22.104.880

© 2010 - SocialSpace Academy. All Rights Reserved. Privacy Policy