Μιλήστε μαζί μας σήμερα
70.088.088 / 22261088

Ο πρώτος εκπαιδευτικός οργανισμός στην Κύπρο με πιστοποίηση ISO 9001:2015


Η SocialSpace Academy πιστοποιείται με ISO 9001:2015 για την υψηλή ποιότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της. Η απόκτηση της πιστοποίησης συνεπάγεται διασφάλιση της ποιότητας των εκπαιδευτικών μας υπηρεσιών.
Σκοπός του οργανισμού μας, με την εξασφάλιση αυτού του προτύπου, είναι η διασφάλιση της παροχής υπηρεσιών μεγίστης ποιότητας προς εσάς. Το πρότυπο ISO 9001 – που είναι το πλέον διαδεδομένο πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας – θέτει τις απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί μια επιχείρηση, ώστε οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες που παρέχει ο οργανισμός μας να ικανοποιεί τις προσδοκίες των πελατών, των συνεργατών και του προσωπικού μας. Είναι γεγονός ότι, η πιστοποίηση που έχουμε λάβει καθιστά τον οργανισμό μας πιο ανταγωνιστικό από ποτέ.
Για εμάς στην SocialSpace Academy, η εφαρμογή του συστήματος ISO 9001:2015 αναδεικνύει την επιχειρησιακή μας συνέπεια και θέτει τα θεμέλια για ένα περιβάλλον συνεχούς βελτίωσης, καθιστώντας τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες που παρέχουμε ακόμη πιο αξιόπιστες και επιθυμητές προς εσάς.
Συνεπώς, με την απόκτηση της πιστοποίησης ISO 9001:2015, ο οργανισμός μας διακρίνεται από:
  • 1.  Αναγνωρισμένη ποιότητα διεθνούς εμβέλειας. Η πιστοποίηση ISO προσθέτει τον οργανισμό μας ανάμεσα σε επιχειρήσεις παγκόσμιας αναγνώρισης, αφού αποτελεί ένα παγκόσμιο πρότυπο ποιότητας.
  • 2.  Βελτιωμένη παραγωγικότητα και αποδοτικότητα. Η βελτίωση της αποδοτικότητας μας, έχει σαν επακόλουθο την παροχή άρτιας ποιότητας εκπαιδευτικών υπηρεσιών στον τελικό τους παραλήπτη, εσάς.
  • 3.  Συνεχώς αυξανόμενη ικανοποίηση των πελατών σε σχέση με τις υπηρεσίες μας. Ποιότητα συνεπάγεται ικανοποίηση των προσδοκιών σας όσον αφορά στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες που παρέχουμε σαν οργανισμός, κάτι που αποτελεί πρωταρχικό στόχο μας. Για τον οργανισμό μας, η αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρουμε σημαίνει τη δική σας απόλυτη ικανοποίηση.

Δέσμευση μας είναι η παροχή ποιοτικών και καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που σκοπός τους είναι η άμεση αναβάθμιση της παραγωγικότητας, της απόδοσης και του ανταγωνιστικού σας πλεονεκτήματος.

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες μας προσθέτουν επαγγελματική αξία και κύρος στις εταιρείες και τα στελέχη τους, καθώς και στους ανέργους.

Contact

 • Διγενή Ακρίτα 57,
  1ος  &  2ος  Όροφος,
  1070, Λευκωσία, Κύπρος

 • 70.088.088 / +357 22.261.088
 • +357 22.104.880

© 2010 - SocialSpace Academy. All Rights Reserved. Privacy Policy