Μιλήστε μαζί μας σήμερα
70.088.088 / 22261088

Project & Risk Management

Τα τελευταία χρόνια έχει διαπιστωθεί ότι η εφαρμογή τεχνικών και μεθοδολογιών που προέρχονται από την επιστήμη της διαχείρισης έργων, οδηγούν σε αύξηση της παραγωγικότητας σε ένα οργανισμό αλλά και στην έγκαιρη και επιτυχή ολοκλήρωση των έργων που αυτός υλοποιεί.

H διαχείριση κινδύνου είναι κεντρικός πυρήνας της στρατηγικής διαχείρισης κάθε οργανισμού και αποτελεί βασικό κομμάτι της αποτελεσματικής διαχείρισης έργων. Είναι η διεργασία με την οποία οι οργανισμοί προσεγγίζουν μεθοδικά τους κινδύνους που σχετίζονται με τις δραστηριότητές τους, με σκοπό την μείωση των λαθών σε κάθε δραστηριότητα.

Τα ολοκληρωμένα πρακτικά εκπαιδευτικά πρόγραμμα του Οργανισμού μας, σας προσφέρουν εξειδικευμένες γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες  που διέπουν την υλοποίηση ενός έργου, τεχνικές και μεθοδολογίες διαχείρισης  αυτού, αλλά και αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων. Επίσης, μέσα από τα προγράμματα, θα είστε σε θέση να παρακολουθήσετε τις διεθνείς αναγνωρισμένες εξετάσεις του Project Management Institute – PMI®, για απόκτηση του τίτλου PMP® Certification (Πιστοποίηση Project Management Professional) και του τίτλου Risk Management Professional PMI®- RMP®. Το PMI αποτελεί ένα από τους πιο αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης σε θέματα διαχείρισης έργων παγκοσμίως.

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες μας προσθέτουν επαγγελματική αξία και κύρος στις εταιρείες και τα στελέχη τους, καθώς και στους ανέργους.

Contact

  • Διγενή Ακρίτα 57,
    1ος  &  2ος  Όροφος,
    1070, Λευκωσία, Κύπρος

  • 70.088.088 / +357 22.261.088
  • +357 22.104.880

© 2010 - SocialSpace Academy. All Rights Reserved. Privacy Policy