Μιλήστε μαζί μας σήμερα
70.088.088 / 22261088

Χρηματοοικονομικά

Τα σεμιναρία έχουν ως σκοπό να διασφαλίσουν ότι όλοι οι επαγγελματίες του κλάδου που θα τα παρακολουθήσουν, θα ενισχύσουν τις γνώσεις τους κατανοώντας όλα τα θέματα  περί νομοθεσίας και οδηγιών AML ( Anti-Money Laundering) και πώς να τις εφαρμόσουν στον εντοπισμό ύποπτων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες μας προσθέτουν επαγγελματική αξία και κύρος στις εταιρείες και τα στελέχη τους, καθώς και στους ανέργους.

Contact

  • Διγενή Ακρίτα 57,
    1ος  &  2ος  Όροφος,
    1070, Λευκωσία, Κύπρος

  • 70.088.088 / +357 22.261.088
  • +357 22.104.880

© 2010 - SocialSpace Academy. All Rights Reserved. Privacy Policy