Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η SocialSpace Academy αποτελεί ενεργό δραστήριο μέλος της κυπριακής κοινωνίας, καθώς πέραν της εκπαιδευτικής της δραστηριότητας,  διαδραματίζει και ενεργό ρόλο στα κοινωνικά δρώμενα.

Αντιλαμβανόμενη το καθήκον της προς το κοινωνικό σύνολο, φροντίζει να είναι παρούσα σε κάθε ευκαιρία για προσφορά προς τους συμπολίτες της, καθώς το θεωρεί ουσιώδες προς την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης και ευημερίας της χώρας μας.

Έτσι, έχουμε θέσει ανάμεσα στους πρωταρχικούς μας στόχους να συνεισφέρουμε με διάφορες ενέργειες στην αντιμετώπιση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων με αποκλειστικό στόχο την πρόοδο και ευημερία του τόπου αλλά και των πολιτών μας.

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια και οι συμβουλευτικές μας υπηρεσίες, προσθέτουν επαγγελματική αξία και κύρος στις επιχειρήσεις και στα στελέχη τους, καθώς επίσης σε ανέργους.προσθέτουν επαγγελματική αξία και κύρος στις επιχειρήσεις και στα στελέχη τους, καθώς επίσης σε ανέργους.

Επικοινωνία

  • Διγενή Ακρίτα 57,
    1ος  &  2ος  Όροφος,
    1070, Λευκωσία, Κύπρος

  • 70.088.088 / +357 22.261.088
  • +357 22.104.880

© 2010 - SocialSpace Academy. All Rights Reserved. Privacy Policy