Μιλήστε μαζί μας σήμερα
70.088.088/22261088

Προχωρημένες Tεχνικές Aποτελεσματικής Διαχείρισης Έργων (Advanced Project Management)

Η Διοίκηση Έργων έχει αποκτήσει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο σε κάθε επιχείρηση, λόγω της αυξανόμενης ανάγκης διαχείρισης όλο και περισσότερων αλλά και πιο πολύπλοκων έργων. Οι τεχνικές και τα εργαλεία που παρέχει η μεθοδολογία διαχείρισης έργων έχουν εξαπλωθεί σε όλα τα είδη οργανισμών και εντάσσονται στα στρατηγικά τους σχέδια. Tα διευθυντικά στελέχη έχουν αντιληφθεί τις συγκεκριμένες στρατηγικές διαχείρισης και τα διαθέσιμα εργαλεία ως ένα δυναμικό μέσο ανάπτυξης σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Το σεμινάριο θα παρέχει προχωρημένες γνώσεις στο θέμα διαχείρισης έργων με βάση το πρότυπο που Project Management Institute (PMI) της Αμερικής.

Εγγραφείτε στο Σεμινάριο άμεσα - Περιορισμένος αριθμός θέσεων!