Προγράμματα Δεκεμβρίου 2019

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Τελευταίος μήνας για την χρονιά 2019-2020 με 4 επιχορηγημένα σεμινάρια:

1) Το 100% επιχορηγημένο σεμινάριο με τίτλο «Ενισχύοντας τις ικανότητες της μικρής επιχείρησης για ανάπτυξη: Αναβάθμιση του επιχειρηματικού μοντέλου μέσω καινοτόμων δράσεων» το οποίο απευθύνεται σε διευθυντικά στελέχη της εταιρείας σας.

Το πρόγραμμα επιχορηγείται από την ΑνΑΔ στο 100% και περιλαμβάνει 14 ώρες εκπαίδευση και 4 ώρες επίσκεψη του εκπαιδευτή σε ρόλο συμβούλου στον Οργανισμό σας.

Το πρόγραμμα αυτό θα σας:

 • βοηθήσει να κτίσετε ή να αναπτύξετε περαιτέρω την υποδομή σας με καινοτόμες δράσεις – τεχνολογία, διαδικασίες, οργάνωση, κ.α.
 • παράσχει αποτελεσματικούς τρόπους διαχείρισης του προσωπικού σας.
 • δώσει έξυπνες Ιδέες και λύσεις για να βελτιώσετε την εξυπηρέτηση του πελάτη.

Έναρξη: 3 Δεκεμβρίου 2019

Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή εδώ

2) Το πρόγραμμα «Πολιτικές, Διαδικασίες & Έντυπα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού» στοχεύει στο να παρέχει στους συμμετέχοντες γνώσεις και δεξιότητες στη σύνταξη/βελτίωση Εγγράφων, Εντύπων και Πολιτικών στον Οργανισμό τους στη βάση της νομιμότητας και καλών επιχειρησιακών πρακτικών.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στη σύνταξη Εγγράφων και Εντύπων που δίνονται / αποστέλλονται στο προσωπικό όπως καθηκοντολόγιο, επιστολές, συμβάσεις εργασίας, συμφωνίες, πολιτικές, στόχοι, κανονισμοί, εγχειρίδια, κώδικες κ.α.

Έναρξη: 3 Δεκεμβρίου 2019
Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή εδώ

3) Το πλήρως επιτυχημένο σεμινάριο “ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ DIGITAL MARKETING, SOCIAL MEDIA, EMAIL, MESSENGER & VIDEO MARKETING”. Ένα ολοκληρωμένο  πρόγραμμα 21 ωρών που θα σας προσφέρει την εξειδικευμένη γνώση και πρακτικές δεξιότητες  που απαιτούνται, προκειμένου να κτίσετε την υποδομή της ψηφιακής στρατηγικής σας στο διαδίκτυο.

Μάθετε μεταξύ άλλων  :

 1. Πώς να δημιουργήσετε/βελτιστοποιήσετε τις εταιρικές σας σελίδες σεFacebookInstagram και Youtube.
 2. Τεχνικές και εργαλεία γιααύξηση των πωλήσεων μέσω καινοτόμων μορφών κοινοποιήσεων με οργανικό τρόπο.
 3. Πώς να δημιουργείτε τα δικά σας αποτελεσματικά newsletters μέσωemail marketing με τη χρήση εξειδικευμένης πλατφόρμας.

Έναρξη: 10 Δεκεμβρίου 2019
Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή εδώ

4) Το σεμινάριο «Εργατική Νομοθεσία και Κοινωνικές Ασφαλίσεις: Νομικό πλαίσιο & πρακτική εφαρμογή στον επαγγελματικό χώρο»είναι κατάλληλο για όσους θέλουν να  αναπτύξουν τις γνώσεις τους στις πρόσφατες αλλαγές στη Νομοθεσία (Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Προστασία Μητρότητας, Προστασία Μισθών), στις αλλαγές στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα GDPR 2016/679 (Υποχρεώσεις και Έντυπα) και στις τελευταίες αποφάσεις Ανώτατου & Εργατικού Δικαστηρίου

Αναφορά θα γίνει και στο ΓεΣΥ.

Έναρξη: 11 Δεκεμβρίου 2019
Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή εδώ

 

 

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια και οι συμβουλευτικές μας υπηρεσίες, προσθέτουν επαγγελματική αξία και κύρος στις επιχειρήσεις και στα στελέχη τους, καθώς επίσης σε ανέργους.προσθέτουν επαγγελματική αξία και κύρος στις επιχειρήσεις και στα στελέχη τους, καθώς επίσης σε ανέργους.

Επικοινωνία

 • Διγενή Ακρίτα 57,
  1ος  &  2ος  Όροφος,
  1070, Λευκωσία, Κύπρος

 • 70.088.088 / +357 22.261.088
 • +357 22.104.880

© 2010 - SocialSpace Academy. All Rights Reserved. Privacy Policy