ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Η SocialSpace Academy ανακοινώνει τα προγράμματα που θα διεξαχθούν στον Οργανισμό μας τον μήνα Μάρτιο.

Στις 5 Μαρτίου, το σεμινάριο <<Πρακτικές Εφαρμογές & Στρατηγικές Ψηφιακής Διαφήμισης (Digital Advertising)>> θα σας ενισχύσει σε πρακτικό επίπεδο με σφαιρική και εξειδικευμένη εφαρμοσμένη γνώση η οποία θα σας καταστήσει ικανούς να κτίσετε τις δικές σας διαφημιστικές καμπάνιες στις πλατφόρμες Google Ads & Facebook.

Απώτερος στόχος είναι η άμεση και αποτελεσματική προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών σας διαδικτυακά, με κύριο σκοπό την άμεση αύξηση των πωλήσεών σας.

Στις 13 Μαρτίου, το 100% επιχορηγημένο πρόγραμμα <<Ολοκληρωμένη και Ευέλικτη Αξιολόγηση της Απόδοσης και Ανάπτυξη του Προσωπικού >> περιλαμβάνει 14 ώρες εκπαίδευση και 4 ώρες επίσκεψη του εκπαιδευτή σε ρόλο συμβούλου στον Οργανισμό σας.

Το σεμινάριο καλύπτει την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου και ευέλικτου συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης στον Οργανισμό στο οποίο εμπεριέχεται η αξιολόγηση των εργαζομένων, των ομάδων και των τμημάτων.

Το πρόγραμμα <<Εργατική Νομοθεσία &  Κοινωνικές Ασφαλίσεις: Νομικό Πλαίσιο & Πρακτική Εφαρμογή στον Επαγγελματικό Χώρο>> στις 14 Μαρτίου, εξελίσσει και ενημερώνει τις γνώσεις σας στις πρόσφατες αλλαγές στη Νομοθεσία (Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Προστασία Μητρότητας, Προστασία  Μισθών), στις αλλαγές στην Επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα GDPR 2016/679 -Υποχρεώσεις και Έντυπα και στις τελευταίες αποφάσεις Ανώτατου & Εργατικού Δικαστηρίου.

Τελευταίο επιχορηγημένο σεμινάριο γι αυτόν τον μήνα η <<Διαχείριση Γραφείου για Ιδιαιτέρες Γραμματείς και Executive Secretaries (CSMA/ISO 17024 Certification)>> στις 19 Μαρτίου.

Ένα πρόγραμμα που μεταφέρει στις συμμετέχουσες πρακτικές γνώσεις, δεξιότητες, τεχνικές και εργαλεία τα οποία είναι απαραίτητα για τη σωστή και αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία κάθε σύγχρονου γραφείου των επιχειρήσεων (γραμματειακές εργασίες, γραμματειακή/ διοικητική υποστήριξη).

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα προγράμματά μας, μπορείτε να καλέσετε στο 22261088.

Please Share:

Οι συμμετέχοντες στα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, όχι μόνο λαμβάνουν γνώση, εξειδίκευση, τονώνουν την επαγγελματική τους αυτοπεποίθησή και βελτιώνουν τις δεξιότητές τους, αλλά ταυτόχρονα αναγνωρίζουν εύκολα και άμεσα πώς να κάνουν πράξη στην καθημερινή τους εργασιακή ενασχόληση όλα όσα διδάσκονται. Με αυτό τον τρόπο, τόσο οι απασχολούμενοι όσο και η ίδια η εργοδότρια επιχείρηση έχουν όφελος και απτά αποτελέσματα.

Επικοινωνία

 • Διγενή Ακρίτα 57,
  Γραφείο 201,
  1070, Λευκωσία,
  Κύπρος.
 • 70.088.088
  +357 22.261.088
 • +357 22.104.880

© 2010 - SocialSpace Academy. All Rights Reserved. Privacy Policy