Ολοκληρωμένη και Ευέλικτη Αξιολόγηση της Απόδοσης και Ανάπτυξη του Προσωπικού

Ολοκληρωμένη και Ευέλικτη Αξιολόγηση της Απόδοσης και Ανάπτυξη του Προσωπικού

100% Επιχορηγημένο

Το Πρόγραμμα διεξάγεται και Διαδικτυακά (Live Online Classroom )

Γιατί να Παρακολουθήσω αυτό το Πρόγραμμα:

Μια κοινή πρακτική στη διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού (HRM) είναι η χρήση συστημάτων αξιολόγησης των εργαζομένων.

Παρά την ευρεία εφαρμογή αυτής της πρακτικής, τα συστήματα αυτά έχουν σημαντικές αδυναμίες. Συγκεκριμένα, οι αξιολογήσεις δεν γίνονται συχνά, είναι υποκειμενικές, δεν υποστηρίζουν τη συστηματική ανάπτυξη των εργαζομένων και δημιουργούν αντιπαραθέσεις μεταξύ των αξιολογητών και των αξιολογουμένων. Ως εκ τούτου, τα συστήματα αξιολόγησης δεν λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από πολλούς διευθυντές και υπαλλήλους.

Ένα αποτελεσματικό σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης και ανάπτυξης των εργαζομένων θα πρέπει να είναι σε θέση να επιτυγχάνει τους ακόλουθους τέσσερις στόχους:

 1) να δεσμεύει τους υπαλλήλους σε συγκεκριμένους ομαδικούς ή/και ατομικούς στόχους

 2) να αξιολογεί τις ικανότητες και τις συμπεριφορές του προσωπικού σε ad hoc βάση

 3) να ενθαρρύνει τους εργαζόμενους να αναπτύσσονται, και

 4) να ενθαρρύνουν και να δεσμεύουν τους υπαλλήλους αναγνωρίζοντας την απόδοσή τους

Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, οι διευθυντές πρέπει να μάθουν:

 • Να αναπτύσσουν δείκτες (KPIs) που υποστηρίζουν τους εταιρικούς στόχους και τους στόχους της ομάδας.
 • Να χρησιμοποιούν ευέλικτες πρακτικές για να κατανέμουν βελτιωτικές εργασίες στους εργαζομένους, για να αξιολογούν την ικανότητά τους, και για να βοηθούν τους εργαζόμενους να αναθεωρούν το σχέδιο ανάπτυξής τους.
 • Να δημιουργούν ένα ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης των εργαζομένων που μειώνει τη μεροληψία, τονίζει την ανάπτυξη των εργαζομένων, αξιολογεί την επίδοση αντικειμενικά και με διαφάνεια, και δεσμεύει το προσωπικό στους στόχους της εταιρείας.

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Κράτησε την θέση σου Τώρα! Περιορισμένος Αριθμός θέσεων
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ:

9 Χρόνια SocialSpace Academy

ΤΙ ΛΕΝΕ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

 • Julie Νικολάου

  «Το πρόγραμμα ήταν αρκετά στοχευμένο και θα χαιρόμουν να παρακολουθούσα ξανά μάθημα με τον συγκεκριμένο εκπαιδευτή. Έκανε το μάθημα ευχάριστο και πολύ ενδιαφέρον.»

  Julie Νικολάου
  Marketing Manager, PFA Cyprus Holiday Homes.

 • Νικόλας Σωφρονίου

  “Τα σεμινάρια διδάχτηκαν με πολύ επαγγελματισμό και ήταν πολύ βοηθητικά στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων που αφορούν τον συγκεκριμένο κλάδο. Ο εκπαιδευτής ήταν πολύ βοηθητικός με τυχόν ερωτήσεις όπου είχαμε.”

  Νικόλας Σωφρονίου
  Απόφοιτος.

 • Μαρία Θεοφάνους

  “Τα σεμινάρια ανταποκρίθηκαν στο έπακρο των προσδοκιών μου. Πρακτικά και βοηθητικά καθώς σου δίνουν τις βάσεις να δημιουργείς μόνος σου αποδοτικές διαφημίσεις.”

  Μαρία Θεοφάνους
  Υπεύθυνη Marketing, Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης.

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ– ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

  Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια και οι συμβουλευτικές μας υπηρεσίες, προσθέτουν επαγγελματική αξία και κύρος στις επιχειρήσεις και στα στελέχη τους, καθώς επίσης σε ανέργους.προσθέτουν επαγγελματική αξία και κύρος στις επιχειρήσεις και στα στελέχη τους, καθώς επίσης σε ανέργους.

  Επικοινωνία

  • Διγενή Ακρίτα 57,
   1ος  &  2ος  Όροφος,
   1070, Λευκωσία, Κύπρος

  • 70.088.088 / +357 22.261.088
  • +357 22.104.880

  © 2010 - SocialSpace Academy. All Rights Reserved. Privacy Policy