Όροι Διαγωνισμού

Όροι Συμμετοχής:

Για έγκυρη συμμετοχή, οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει να κάνουν Κοινοποίηση σε Facebook (public post) ή Instagram (public account)  οποιασδήποτε φωτογραφίας από τους χώρους μας. Απαραίτητη προϋπόθεση για έγκυρη συμμετοχή μέσα στην φωτογραφία να υπάρχει το λογότυπο μας.

Το δώρο του διαγωνισμού είναι ένα ταξίδι για 2 άτομα στην Αθήνα.
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν όλα τα άτομα τα οποία έχουν παρακολουθήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα στον Οργανισμό μας.
Διάρκεια διαγωνισμού: 10 Φεβρουαρίου 2020 – 01 Ιουλίου, 2020
Οι νικητές έχουν την δυνατότητα να μεταφέρουν σε άλλο άτομο το βραβείο τους, υπό προϋποθέσεις.
Κατά την παραλαβή των βραβείων θα πρέπει να γίνει προσκόμιση της πολιτικής τους ταυτότητας.
Δεν υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση.
Τελευταία ημερομηνία για τη δήλωση συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι η 01η Ιουλίου 2020, ώρα 08:59. Στις 01η Ιουλίου και ώρα 09:00 ο διαγωνισμός τερματίζεται.
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 02η Ιουλίου 2020 και ώρα 19:00, στα γραφεία του οργανισμού SocialSpace Academy στην διεύθυνση Διγενή Ακρίτα 57, 2ος όροφος, Λευκωσία 1070.
Οι νικητές θα ενημερωθούν τηλεφωνικώς και με email, καθώς και θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της SocialSpace Academy και στην σελίδα της στο Facebook.
Από τον διαγωνισμό εξαιρείται το προσωπικό της SocialSpace Academy και του Chronos Travel καθώς και τα άτομα με 1ο βαθμό συγγένειας με το προσωπικό τους.
Η SocialSpace Academy δεν φέρει καμιά ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά, τραυματισμό ή απογοήτευση παρουσιαστεί σε οποιοδήποτε άτομο σαν αποτέλεσμα της συμμετοχής του στον διαγωνισμό.
Τα δώρα δεν μπορούν να εξαργυρωθούν με χρηματικό ποσό ή να ανταλλαχτούν με άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες.
Η SocialSpace Academy έχει το δικαίωμα σε οποιαδήποτε στιγμή κατά την διάρκεια του διαγωνισμού να κάνει αλλαγές και προσθήκες στους όρους του διαγωνισμού καθώς και να σταματήσει ή να τερματίσει τον διαγωνισμό για λόγους όπου η SocialSpace Academy κρίνει απαραίτητο.
Η SocialSpace Academy έχει το δικαίωμα να αποβάλει οποιονδήποτε διαγωνιζόμενο ή και νικητή εάν υπάρξουν στοιχεία που να υποδεικνύουν νόθευση του διαγωνισμού ή παράβαση των όρων του, από αυτόν.
Για περισσότερες πληροφορίες ή παράπονα μπορείτε να επικοινωνήσετε με την SocialSpace Academy μέσω email στο info@socialspaceacademy.com.
H SocialSpace Academy δεσμεύεται να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων του διαγωνισμού μόνον για τους σκοπούς του διαγωνισμού. Επίσης δεσμεύεται να διαφυλάξει τα προσωπικά δεδομένα καθώς και να μην τα κάνει διαθέσιμα σε τρίτους.
Με την συμμετοχή σας στον διαγωνισμό δίνεται το δικαίωμα στο προσωπικό της SocialSpace Academy να επικοινωνήσει μαζί σας τηλεφωνικώς ή με email για ενημέρωση σχετικά με τις υπηρεσίες της.
Οι όροι της συμμετοχής είναι υποχρεωτικοί και όλοι οι συμμετέχοντες θεωρείται αυτονόητο ότι τους έχουν αποδεχτεί.

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια και οι συμβουλευτικές μας υπηρεσίες, προσθέτουν επαγγελματική αξία και κύρος στις επιχειρήσεις και στα στελέχη τους, καθώς επίσης σε ανέργους.προσθέτουν επαγγελματική αξία και κύρος στις επιχειρήσεις και στα στελέχη τους, καθώς επίσης σε ανέργους.

Επικοινωνία

  • Διγενή Ακρίτα 57,
    1ος  &  2ος  Όροφος,
    1070, Λευκωσία, Κύπρος

  • 70.088.088 / +357 22.261.088
  • +357 22.104.880

© 2010 - SocialSpace Academy. All Rights Reserved. Privacy Policy