Μιλήστε μαζί μας σήμερα
70.088.088/22261088

Ζαχαρίας Ιωάννου

zach Ο κος Ζαχαρίας Ιωάννου είναι Ανώτερος Σύμβουλος Ανθρώπινου Δυναμικού στο Κέντρο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής  Ανάπτυξης και εξειδικεύεται στην οργάνωση και διεκπεραίωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και στη συμβουλευτική σε θέματα διαχείρισης προσωπικού και εργατικής νομοθεσίας..

Κατέχει πτυχίο Οικονομικών και μεταπτυχιακούς τίτλους στη Διοίκηση  Επιχειρήσεων και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ενώ είναι Chartered μέλος του Institute of Personnel and Development (CIPD) του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι Πιστοποιημένος Σύμβουλος Ισότητας φύλων στο εργασιακό περιβάλλον και Πιστοποιημένος Εξωτερικός Εξεταστής Επαγγελματικών Προσόντων στο τομέα του Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου.

Διαθέτει πολύχρονη επαγγελματική εμπειρία στη διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού σε καθιερωμένες εγχώριες και διεθνή εταιρείες έχοντας κυρίως ασχοληθεί με το σχεδιασμό και την εφαρμογή πρακτικών και συστημάτων και την υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης.

Τα τελευταία χρόνια συμμετέχει  ως Εκπαιδευτής σε ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα σε θέματα ανάπτυξης προσωπικών δεξιοτήτων ( Επικοινωνίας, Ομαδικότητας, Οργάνωσης και Διαχείρισης Χρόνου, Εξυπηρέτησης Πελατών, Τεχνικών Παρουσιάσεων κ.α ) καθώς επίσης και σε προγράμματα για Άνεργους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέματα Σύνταξης Βιογραφικού Σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής και Τεχνικών Συνέντευξης εργασίας

Συνδυάζοντας αποτελεσματικά τη γνώση και εμπειρία του, ο κος Ιωάννου είναι σε θέση να συμβάλει ουσιαστικά στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των ανθρώπων του πιο πολύτιμου πόρου για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.