Μιλήστε μαζί μας σήμερα
70.088.088/22261088

Social Media Marketing

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 19 Μαρτίου 2014

Ώρα ΔΙεξαγωγής: 14:45 – 18: 30  

Διάρκεια Σεμιναρίου: 4 Ώρες

Χώρος Διεξαγωγής: Λευκωσία

Κόστος για Φοιτητές & Άνεργους: €40

Κόστος για Ελεύθερους Επαγγελματίες: €55

 

Το πακέτο συμπεριλαμβάνει:

  • Εκπαιδευτική ύλη και σημειώσεις
  • Coffee break στην αίθουσα του ξενοδοχείου
  • Πιστοποιητικό παρακολούθησης

 

Το πρόγραμμα θα καλύψει τα ακόλουθα:

  • Δημιουργία και Βελτιστοποίηση εταιρικών σελίδων στα Social Media (Facebook, LinkedIn, Google+, Pinterest)
  • Στρατηγικές προσέλκυσης νέων πελατών
  • Τεχνικές προώθησης μιας εταιρικής σελίδας στο Facebook
  • Τρόποι προβολής και προώθησης των εταιρικών στόχων στα Social Media
  • Δημιουργία Facebook applications

 

Πρακτική Εφαρμογή

  • Επεξεργασία και βελτιστοποίηση των εταιρικων σελίδων στα Social Media με έμφαση στο Facebook
  • Δημιουργία Facebook applications