Μιλήστε μαζί μας σήμερα
70.088.088/22261088

Στοχοθέτηση και ανάπτυξη πωλήσεων σε περίοδο οικονομικής κρίσης

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: Δεκέμβριος  10, 12, 17, 19, 23
                                        [Τρίτη/Δευτέρα: 09:00-17:00] & [Πέμπτη: 14:45-19:15]

Διάρκεια Σεμιναρίου: 30 Ώρες

Χώρος Διεξαγωγής: Semeli Hotel

Εκπαιδευτής: Γιώργος Πετρακίδης

Κόστος: 180 + ΦΠΑ (Κόστος για μικρές εταιρείες. Επικοινωνήστε μαζί μας σχετικά με το κόστος μεσαίων και μεγάλων εταιρειών)
*Η επιχορήγηση έχει αφαιρεθεί
** Το ΦΠΑ υπολογίζεται με βάση το πραγματικό κόστος του σεμιναρίου.

Το πακέτο συμπεριλαμβάνει:

  • Εκπαιδευτική ύλη και σημειώσεις
  • Μεσημεριανά γεύματα και coffee breaks στην αίθουσα του ξενοδοχείου
  • Πιστοποιητικό παρακολούθησης

Εγγραφή

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος: Nα μεταφέρει στους συμμετέχοντες τα εφόδια να μπορούν να αξιολογήσουν και να κατηγοριοποιήσουν το πελατολόγιό τους κάνοντας αποτελεσματικά μια επαγγελματική παρουσίαση πώλησης, εφαρμόζοντας τα στάδια και τις τεχνικές πωλήσεων έτσι ώστε να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του πελάτη και να φτάσουν σε ένα επίπεδο συμμαχίας.

Μεταξύ άλλων αυτό το πρόγραμμα θα καλύψει τα ακόλουθα:

    Ο ρόλος του πωλητή σε περιόδους οικονομικής κρίσης
    Αναγνώριση των καταναλωτικών συνηθειών και τρόποι αξιοποίησής τους
    Αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση του πελατολογίου
    Στοχοθέτηση και  ανάπτυξη των προϊόντων  σε υφιστάμενους πελάτες
    Αξιολόγηση και προσέλκυση νέων πελατών
    Διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό προσφέροντας νέες προτάσεις στην αγορά

Τo πρόγραμμα απευθύνεται σε: Διευθυντές και εποπτικό προσωπικό από τα τμήματα πωλήσεων, Πωλητές από όλες της βαθμίδες που θέλουν να βελτιώσουν τις ικανότητες πώλησης καθώς και άτομα από τα τμήματα μάρκετινγκ και γενικής Διεύθυνσης.

Εγγραφή