Μιλήστε μαζί μας σήμερα
70.088.088/22261088

Χρησιμοποιήστε φωτογραφίες με σωστές διαστάσεις στη σελίδα του Facebook

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι ιδανικές διαστάσεις των φωτογραφιών που μπορεί να προστεθούν σε μία σελίδα στο Facebook.

 Profile & Cover Photo

 

cover

 

 

 

 

 

 

 

Custom Tab

tab

 

Shared Photo

share

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Highlight Photo

highli

 

 

 

 

 

 

 

By Yiorgos Petrakides