Μιλήστε μαζί μας σήμερα
70.088.088/22261088

Certified Professional Secretary (ISO 17024/CSMA ACTA Certification)

Περιγραφή Προγράμματος:

Τα άτομα στην γραμματειακή υποστήριξη, πέρα από τα τυπικά προσόντα και ένα πιστοποιητικό χρήσης H/Y, θα πρέπει να έχουν και τις κατάλληλες γνώσεις  και εφόδια έτσι ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτόν το ρόλο.

Το πρόγραμμα αυτό καλύπτει όλες τις ανάγκες που παρουσιάζονται σήμερα στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον που αναζητά στελέχη γραμματειακής υποστήριξης  με δεξιότητές διοίκησης και οργάνωσης της επιχείρησης.

Στόχος του σεμιναρίου είναι, να μεταφέρει στους συμμετέχοντες τα απαραίτητα γνωστικά εφόδια και την σύγχρονη επαγγελματική εκπαίδευση Γραμματέων Βοηθών Διοίκησης  ώστε να μπορούν να αναλάβουν και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά όλες τις κύριες γραμματειακές εργασίες και την γραμματειακή/διοικητική  υποστήριξη των επιχειρήσεων, οργανισμών κλπ.

*Oι συμμετέχοντες θα προετοιμαστούν προκειμένου να αποκτήσουν όλες τις απαιτούμενες επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για να πιστοποιηθούν από τον τεχνοβλαστό ACTA του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης με τις πιστοποιήσεις ACTA CSMA / ISO 17024.

Εγγραφείτε στο Σεμινάριο άμεσα - Περιορισμένος αριθμός θέσεων!