Μιλήστε μαζί μας σήμερα
70.088.088/22261088

Άννα Ξυνιστέρη

Η Άννα Ξυνιστέρη είναι Διευθύντρια στο Κέντρο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ανάπτυξης και εξειδικεύεται στη διαχείριση έργων, την εκπαίδευση και τη συμβουλευτική.

Κατέχει εικοσαετή επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο της και είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών, ένα στον τομέα της Διοίκησης επιχειρήσεων (ΜΒΑ) με εξειδίκευση στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και ένα στη Δημόσια Διοίκηση. Το πρώτο της πτυχίο είναι στην πληροφορική (Management Information Systems).  Κατέχει πολύχρονη πείρα σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, ενώ η επαγγελματική της ενασχόληση αφορά κυρίως σε εκπαιδεύσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες και διαχείριση έργων (κυρίως συγχρηματοδοτούμενων).   Έχει υλοποιήσει με επιτυχία μεγάλα συγχρηματοδοτούμενα έργα του ιδιωτικού τομέα, του δημόσιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑΝΑΔ).