Μιλήστε μαζί μας σήμερα
70.088.088/22261088

3 σημαντικές δραστηριότητες που πρέπει να διεξάγει το τμήμα των πωλήσεων κάθε επιχείρησης

sales1Στην αγορά οι συνθήκες έχουν γίνει ακόμη χειρότερες αυξάνοντας αρνητικά σε υψηλό επίπεδο τον κίνδυνο βιωσιμότητας και ανάπτυξης των επιχειρήσεων.

Οι πωλήσεις μειώνονται, οι πελάτες γίνονται περισσότερο απαιτητικοί αναζητώντας την μεγαλύτερη δυνατή αξία στα χρήματα τους λόγω της μείωσης της αγοραστικής τους δύναμης.

Ο ανταγωνισμός γίνεται ακόμη πιο δύσκολος στην προσπάθεια του να επιβιώσει λόγω της μεγαλύτερης προσφοράς από την ζήτηση και λόγω της ταχύτατης ανάπτυξης του ψηφιακού μάρκετινγκ.

Ωστόσο το τμήμα των πωλήσεων κάθε επιχείρησης θεωρείτε σημαντικός παράγοντας για την αύξηση της κερδοφορίας. Τρεις σημαντικές δραστηριότητες που θα πρέπει να διεξάγει με επιτυχία το τμήμα των πωλήσεων κάθε επιχείρησης.

  • Ο σχεδιασμός και η προγραμματισμένη δράση: Το σχέδιο πωλήσεων θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο και συγκεκριμένο χωρίς να περιορίζει την ευελιξία, που προκύπτει μέσα από τις συνεχείς αναθεωρήσεις του αρχικού σχεδιασμού.
  • Ο συντονισμός: Ο συντονισμός συμβάλει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των ατόμων που είναι υπεύθυνοι πωλήσεων, αφού αποκτούν αντίληψη της εικόνας και μπορούν να ηγηθούν και να πάρουν τις κατάλληλες αποφάσεις σε κάθε συγκεκριμένη περίσταση.
  • O έλεγχος ώστε να διαπιστώνεται ότι οι πωλήσεις κινούνται προς την εκάστοτε σωστή κατεύθυνση και ποσότητα.