Μιλήστε μαζί μας σήμερα
70.088.088/22261088

Τι είναι το hashtag και ποια η εταιρική του σημασία

hashtag - general image 2

Το hashtag άρχισε να εμφανίζεται στο Twitter το 2007 και κάθε χρόνο αποκτά ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις, αφού εξαπλώνεται δυναμικά σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα με ελάχιστες εξαιρέσεις. Πρόκειται για ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, αφού με την προσθήκη μιας δίεσης (#) μπροστά από μια λέξη, αυτή μετατρέπεται σε θέμα συζήτησης και κατηγοριοποιεί διάφορα πεδία. Μπορεί έτσι να σας βοηθήσει να κατηγοριοποιήσετε το είδος της επιχείρησης, το απευθυνόμενο κοινό της, μια νέα καμπάνια ή ένα συγκεκριμένο προϊόν.

Πιο συγκεκριμένα η σημασία του hashtag σε εταιρικό βαθμό:

  • ενισχύει την εδραίωση του branding, όταν δημιουργείται hashtag με το όνομα της εταιρείας ή με μια συγκεκριμένη καμπάνια σας
  • γίνεται καλύτερη στόχευση στο επιθυμητό κοινό
  • εμφανίζονται οι δημοσιεύσεις της εταιρείας σας μετά από συγκεκριμένες αναζητήσεις, άρα αυξάνει την απήχηση της δημοσίευσης
  • βελτιώνει το SEO της ιστοσελίδας σας
  • αυξάνει τον αριθμό των ατόμων που βλέπουν την σελίδα της εταιρείας σας, αφού μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα διαγωνισμό