Μιλήστε μαζί μας σήμερα
70.088.088/22261088

Πώς να διατηρήσετε μια συνεπή ταυτότητα στα Social Media

Στις ημέρες μας είναι απαραίτητο, για τις επιχειρήσεις να δραστηριοποιούνται στο Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Google+ κλπ., όπου κάθε ένα από αυτά τα δίκτυα απαιτεί μια πολύ διαφορετική στρατηγική, η οποία οδηγεί σε ένα δίλημμα.  Πώς μπορεί μια επιχείρηση να διατηρήσει μια σταθερή ταυτότητα, ενώ έχει ενεργή παρουσία σε πολλά διαφορετικά κοινωνικά δίκτυα;
Η πιο σημαντική πτυχή της επιτυχίας είναι να κατανοήσουμε το κοινό μας, για να βρούμε τι ακριβώς χρειάζεται. Είναι επίσης σημαντικό, να γνωρίζουμε την διαφορετικότητα του κάθε κοινωνικού δικτύου.  Για παράδειγμα, οι χρήστες του LinkedIn, θα αναμένουν το περιεχόμενο να είναι πιο επαγγελματικό από τους χρήστες του Twitter. Κάθε κοινωνικό δίκτυο έχει μια διαφορετική διάταξη, αλλά πρέπει να βεβαιωθούμε ότι στοιχεία, όπως η εικόνα του προφίλ είναι η ίδια, ως επίσης και η φωνή (ο τόνος), μαζί με την προσέγγιση που θα πρέπει επίσης να αντανακλούν την επιχείρηση.  Έχοντας κατανοητό το κοινό μας, γίνεται ευκολότερο να αποφασίσουμε τον τόνο ή το ύφος στα κοινωνικά δίκτυα.

Ακολουθούν 4 tips για μια πιο αποτελεσματική παρουσία στα Social Media:

  1. Κάντε τη σωστή προετοιμασία.
  2. Βεβαιωθείτε ότι εκείνος που θα ασχοληθεί με τα κοινωνικά σας δίκτυα έχει εκπαιδευτεί στο πώς να διατηρήσει την ταυτότητα της επιχείρησης σας.
  3. Το Social Media Branding επηρεάζει άμεσα τη συμπεριφορά του αγοραστή.
  4. Σύμφωνα με μια μελέτη που διεξήχθη από Socialnomics, τα social media επηρεάζουν 93% των αποφάσεων αγοράς των αγοραστών.

Και τέλος, όταν μια επιχείρηση είναι αισθητά συνεπής, οι πελάτες αρχίζουν να την εμπιστεύονται και θέλουν να αγοράσουν από αυτούς!