Μιλήστε μαζί μας σήμερα
70.088.088/22261088

H διαχείριση του προσωπικού στις δύσκολες αλλαγές χρειάζεται δεξιότητες

HRM_3Η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό είναι ο πιο σίγουρος δρόμος για τις επιχειρήσεις ώστε να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις και να παραμείνουν ανταγωνιστικά ισχυρές.Ειδικά σε δύσκολους καιρούς, ο ρόλος του HR θα πρέπει να ενδυναμώνεται.

Ωστόσο ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δωθεί στα ακόλουθα σημεία και ερωτήματα:

  • Όραμα – Αποστολή – Αξίες: Έχουν όλοι οι άνθρωποι της Εταιρίας ένα κοινό σκοπό; Γνωρίζουν τους στόχους της; Έχουν κοινή κουλτούρα; Πως εκφράζεται αυτή στον πελάτη-στην κοινωνία ; Ποια είναι τα δυνατά της σημεία;
  • Σύστημα Διοίκησης Απόδοσης: Γνωρίζει κάποιος τι πρέπει να παράγει, πως συμβάλλει στους στόχους της Επιχείρησης και ποιοι είναι οι ατομικοί του στόχοι; Πως γίνεται ο έλεγχος και πως ενημερώνεται ο εργαζόμενος για την απόδοσή του; Κάθε πότε ενημερώνεται επίσημα κάποιος για την απόδοσή του; Πως παίρνονται τα μέτρα για την βελτίωση και την ανάπτυξή του; Τι επιπτώσεις (θετικές η αρνητικές) έχει η αξιολόγησή του στην καριέρα του;
  • Οργάνωση: Η επιχείρηση φροντίζει ώστε όλη η ροή της εργασίας να εξελίσσεται ομαλά και χωρίς αλληλεπικαλύψεις και κάθε εργαζόμενος γνωρίζει τι του ζητείται; Υπάρχει ομαλή διαδικασία κατά την λήψη αποφάσεων;
  • Εκπαίδευση  και ανάπτυξη ανθρώπων: Οι υπαλλήλοι των εταιρειών εκπαιδεύονται; Πώς μπορώ σαν εταιρεία να διαχειριστώ τους υπαλλήλους με βαση τα ταλέντα τους; Πως μπορεί η εταιρεία να διατηρήσει ικανοποιημένους τους υπαλλήλους της και να τους αξιοποιήσει καλύτερα στις μελλοντικές θέσεις στελεχών;