Μιλήστε μαζί μας σήμερα
70.088.088/22261088

Γιατί το e-learning;

Ο κάθε άνθρωπος, έχει τον δικό του ξεχωριστό τρόπο και ρυθμό απορρόφησης και μάθησης πληροφορίας. Το e-learning είναι ένα ευέλικτο σύστημα, το οποίο παρέχει στις εταιρείες την προσωπική προσαρμογή του κάθε υπαλλήλου στην αφομοίωση πληροφοριών, όπως και την ενίσχυση της συνολικής διαδικασίας μάθησης με τη συνεργασία ενός καθοδηγητή.

Η εξοικονόμηση κόστους, η εμπέδωση της γνώσης από τους υπαλλήλους, καθώς και η συνεχής ενημέρωση για απαραίτητες πληροφορίες, αποτελούν τη βασική σημασία της συνεχούς και άμεσης μάθησης μέσω του προγράμματος e-learning.

Με τη συγκεκριμένη μέθοδο, οι εταιρείες παρέχουν στους υπαλλήλους τους τα καλύτερα εφόδια γνώσης και εκμετάλλευσης των περισσοτέρων δυνατοτήτων τους. Επίσης πετυχαίνουν:

  • Ευέλικτη παράδοση γνώσης για επιμόρφωση των υπαλλήλων, λόγω εξατομίκευσης
  • Γρηγορότερη εκπαίδευση στους νέους υπαλλήλους με προσαρμοσμένα προγράμματα.
  • Άνετη πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό από οπουδήποτε και οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, αυξάνοντας έτσι την παραγωγικότητα και τις επιδόσεις των υπαλλήλων.
  • Δυνατότητα δημιουργίας, διανομής και βελτίωσης του εκπαιδευτικού υλικού της εταιρείας μέσα από τις εμπειρίες των υπαλλήλων.
  • Βελτίωση στις σχέσεις πελατών και υπαλλήλων.

Ουσιαστικά γίνεται μια τυποποίηση της εκπαίδευσης, αφού οι εκπαιδευόμενοι έχουν το ίδιο περιεχόμενο και επίπεδο εκμάθησης ανεξαιρέτως τμήματος ή δουλειάς.