Μιλήστε μαζί μας σήμερα
70.088.088/22261088

Γιατί η διαφήμιση στο Instagram σημειώνει ιδιαίτερη επιτυχία

Το Instagram αποτελεί πλέον ένα από τα πιο ταχέως διαδεδομένα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ιδιαίτερα υψηλά νούμερα επιτυχίας στις νεότερες ηλικίες. Πρόκειται για ένα δίκτυο, στο οποίο ανεβάζεις αποκλειστικά φωτογραφίες – είτε από προσωπικές σου στιγμές, είτε κάποιο τοπίο, είτε κάποια προϊόντα – και περιλαμβάνει εκτεταμένη χρήση των hashtag στην περιγραφή της κάθε φωτογραφίας. Μία από τις βασικές παραμέτρους που έδωσαν ώθηση σε αυτή την γρήγορη ανάπτυξη του, δεν είναι άλλη από την εδραίωση των “selfie” ως την νέα τάση της εποχής.

Έτσι και στον τομέα της διαφήμισης, δεν πρέπει να αγνοείται το δημοφιλές μέσο, αφού μπορεί να δώσει απήχηση της εταιρίας σας σε ένα σεβαστό αριθμό χρηστών. Αυτό που κάνει την διαφήμιση στο Instagram ωστόσο να ξεχωρίζει και να γίνεται πιο αποδεκτή στο κοινό, είναι οι όροι που θέτει το ίδιο το μέσο, στο δικαίωμα της κάθε εταιρίας για διαφήμιση. Απαιτεί λοιπόν μέσα από συγκεκριμένες παραμέτρους η παρουσία σου στο Instagram να αποτελεί ένα επιτυχημένο μοντέλο. Αυτό αποσκοπεί στην εμφάνιση των διαφημίσεων όσο πιο φυσικά και ανενόχλητα γίνεται στο news feed των χρηστών, ούτος ώστε να μην δημιουργούνται αντιδράσεις από τους χρήστες, αλλά και να επιτυγχάνουν πιο σίγουρη απήχηση στο κοινό.

Ανεξαρτήτως λοιπόν, εάν η εταιρεία σας παρέχει προϊόντα ή υπηρεσίες, με μια καλή στρατηγική διαφήμισης στο Instagram, μπορείτε να συμβάλλετε αποτελεσματικά – όχι μόνο στην διαφήμιση με σκοπό την άμεση αύξηση των πωλήσεων σας – αλλά και στην εδραίωση τους ονόματος της εταιρίας σας.