Μιλήστε μαζί μας σήμερα
70.088.088/22261088

8 χαρακτηριστικά που δεν πρέπει να έχει ένας πωλητής

  1. Να μην έχει τις απαραίτητες προθέσεις να επιτύχει τους στόχους τουThe-biggest-sales-mistakes
  2. Να μην γνωρίζει την αγορά και τις συνθήκες της
  3. Να μην γνωρίζει πολύ καλά το προϊόν ή την υπηρεσία που προωθεί
  4. Να μην εξυπηρετεί αποτελεσματικά τους πελάτες του
  5. Να μην μπορεί διατηρήσει τους ήδη υπάρχων πελάτες του
  6. Να μην μπορεί να βρει νέους πελάτες
  7. Να μην έχει τη διάθεση να μάθει νέα πράγματα, να εκπαιδευτεί και να βελτιωθεί.
  8. Να μην γνωρίζει πώς το κάθε μέσο, παραδοσιακό και μη, μπορεί να τον βοηθήσει στην προώθηση και πώληση του προϊόντος