Μιλήστε μαζί μας σήμερα
70.088.088/22261088

8 Πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής μάθησης

Το e-learning διεκπεραιώνεται μέσω ενός ηλεκτρονικού και διαδραστικού περιβάλλοντος, όπου μπορούν τα άτομα μιας εταιρείας / οργανισμού να εκπαιδεύονται στο δικό τους χώρο και χρόνο.

Μέσω της χρήσης της πλατφόρμας του e-learning , η παραγωγικότητα και η ομαδικότητα στις συνεργασίες βελτιώνονται σημαντικά, αφού οι υπάλληλοι μπορούν να συζητούν με συναδέλφους τους σε πραγματικό χρόνο και να συνεργάζονται σε projects μέσω web conferences.

Πιο συγκεκριμένα, 8 πλεονεκτήματα του e-learning είναι:

  • Την εξοικονόμηση χρόνου και κόστους μεταφορών.
  • Την άμεση επικοινωνία σε διαφορετικές πόλεις / χώρες.
  • Τη βοήθεια σε ευάλωτες ομάδες, όπως ανθρώπους με μειωμένη κινητικότητα.
  • Τη δυνατότητα επανάληψης της επικοινωνίας
  • Την προσαρμογή στο περιβάλλον που επιθυμούν οι εργαζόμενοι.
  • Τη δυνατότητα συμμετοχής περισσότερων ατόμων στην επικοινωνία.
  • Την εύκολη σύνδεση– μόνο υπολογιστής και σύνδεση στο διαδίκτυο
  • Την πρόσβαση σε πληροφορίες οποιαδήποτε ώρα και μέρα

Η ανάπτυξη της πλατφόρμας e-learning μπορεί να προσφέρει στους υπαλλήλους της εταιρείας σας, τις χρησιμότερες πληροφορίες και δεξιότητες για να αυξήσουν τις επιδόσεις τους.

Επωφεληθείτε σήμερα από τις εφαρμογές του e-learning: http://goo.gl/Cfo93V