Μιλήστε μαζί μας σήμερα
70.088.088/22261088

5 αρχές για πιο αποτελεσματικούς διαγωνισμούς στο Facebook

facebook-christmas 2

Οι διαγωνισμοί στο Facebook αυτή την περίοδο έχουν την τιμητική τους, όπως και κάθε Χριστούγεννα, αφού οι καταναλωτές έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο για να ασχοληθούν με τον κάθε διαγωνισμό. Τα βασικά οφέλη που προσφέρει ο διαγωνισμός για την εταιρεία που θα τον επιδιώξει, είναι η προβολή και κοινοποίηση της δημοσίευσης που αφορά τον διαγωνισμό από νέους δυνητικούς πελάτες, αλλά και η παροχή βασικών πληροφοριών για το είδος της εταιρείας και τα προϊόντα που εμπορεύεται.

Δύο από τις πιο σημαντικές οδηγίες που θα σας προτείναμε να ακολουθήσετε είναι καταρχήν η χρήση των hashtag από τους διαγωνιζόμενους για πιο αποτελεσματικό εντοπισμό τους, ενώ το δώρο σε περίπτωση που αυτό είναι εφικτό, να είναι ένα προϊόν που εμπορεύεται η εταιρεία σας, έτσι ώστε να επιβεβαιώνεται η εμπλοκή χρηστών που θα μπορούσαν να γίνουν πελάτες σας.

Βασικές αρχές για πιο επιτυχημένο διαγωνισμό:

  • Χρειάζεται πραγματικά τον διαγωνισμό η εταιρεία σας; Αν ασχολείστε με το χονδρικό εμπόριο πιθανότατα να μην βοηθήσει στις πωλήσεις σας
  • Χρησιμοποιείτε τον σωστό τύπο διαγωνισμού; Δηλαδή κλήρωση – συλλογή ιδεών – συλλογή video – συλλογή φωτογραφικού υλικού
  • Ακολουθείτε σωστά τους όρους χρήσης που επιβάλλει το Facebook;
  • Το δώρο ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καταναλωτών; Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι όσο πιο περίπλοκη διαδικασία χρειάζεται για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, τόσο πιο σημαντικό θα πρέπει να είναι το δώρο
  • Και τέλος εκμεταλλευτείτε το Facebook ads, αλλά και το newsletter σας για τη μέγιστη προώθηση του διαγωνισμού σας