Μιλήστε μαζί μας σήμερα
70.088.088/22261088

BIM: Σύγχρονος Σχεδιασμός & Παραγωγή Έργων στην Οικοδομική Βιομηχανία

Περιγραφή Προγράμματος:

BIM (Building Information Modeling) εξηγείται ως: Μια ψηφιακή αναπαράσταση των φυσικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών ενός έργου ή εγκατάστασης. Ένα έργο σε BIM είναι μια κοινή βάση γνώσης για πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση. Αποτελεί έτσι μια αξιόπιστη βάση για τη λήψη αποφάσεων κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του έργου. Ορίζει το υφιστάμενο έργο από την αρχική σύλληψη έως την κατεδάφιση.

Πρόκειται για μια καινούργια προσέγγιση στην μεθοδολογία παραγωγής έργων, με συνέργεια και ανοικτή σε όλους τους εμπλεκόμενους από τον/τους ιδιοκτήτες (χρηματοδότες), μελετητές, μηχανικούς, κατασκευαστές, προμηθευτές μέχρι τους διαχειριστές του έργου.

Σημείωση: Οι μεθοδολογίες του BIM θα εφαρμοστούν με τη χρήση του σχεδιαστικού εργαλείου Revit!

 

Εγγραφείτε στο Σεμινάριο άμεσα - Περιορισμένος αριθμός θέσεων!