Μιλήστε μαζί μας σήμερα
70.088.088/22261088

Chinese for Business for the Financial Sector

Περιγραφή Προγράμματος:

Τα κινέζικα αποτελούν πλέον, την δεύτερη πιο διαδεδομένη γλώσσα – μετά τα αγγλικά – στον επιχειρηματικό τομέα και χρησιμοποιείται από σχεδόν ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους. Οι κυπριακές επιχειρήσεις που συναναστρέφονται καθημερινά με Κινέζους επαγγελματίες αυξάνονται ολοένα και περισσότερο. Με σκοπό την εδραίωση μιας δυνατής και διαχρονικής συνεργασίας, απαιτούνται ισχυρές δεξιότητες επικοινωνίας αλλά επίσης και πολύ καλή γνώση της νοοτροπίας και της κουλτούρα των Κινέζων καθώς αυτα επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό το πώς συμπεριφέρονται οι άνθρωποι όταν αποφασίζουν να επενδύσουν.

Το πρόγραμμα εστιάζει στις καθημερινές επικοινωνιακές περιστάσεις και στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησης, ενώ παράλληλα συμβάλει στην ανάπτυξη του λεξιλογίου του κάθε συμμετέχοντα, ούτος ώστε να παραδίδει ομαλές και επαγγελματικές παρουσιάσεις σε Κινέζους συνεργάτες ή πελάτες, να κλέινει εποικοδομητικές συναντήσεις και τέλος να μάθει σημαντικά στοιχεία της κινέζικης νοοτροπίας και κουλτούρας.

Εγγραφείτε στο Σεμινάριο άμεσα - Περιορισμένος αριθμός θέσεων!