Μιλήστε μαζί μας σήμερα
70.088.088/22261088

Βελτίωση και Μείωση Κόστους Λειτουργίας στις Υπηρεσίες με τη μεθοδολογία Lean Six Sigma

Στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον αλλά και στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν, επιβάλλεται οι επιχειρήσεις να αναθεωρούν τον τρόπο που λειτουργούν για να μειώνουν τα λειτουργικά τους κόστα και να βελτιώνουν την ποιότητα των προϊόντων/ υπηρεσιών που προσφέρουν έτσι που να γίνονται πιο ανταγωνιστικές, να επιβιώνουν και να αναπτύσσονται. Η μεθοδολογία του Lean Six Sigma είναι ευρέως διαδεδομένη στους οργανισμούς του εξωτερικού λόγω της αποτελεσματικότητας της στην επίτευξη αυτών των στόχων. Έχει εφαρμοστεί τόσο στη μεταποιητική βιομηχανία όσο και στους τομείς των υπηρεσιών με σημαντικά οφέλη και μείωση λειτουργικού κόστους.

Διαφοροποιείται από άλλες μεθοδολογίες βελτίωσης, κυρίως, γιατί συνδυάζει μια συστηματική προσέγγιση με συγκεκριμένους στόχους σε κάθε στάδιο της, μαζί με πρακτικά, χρήσιμα εργαλεία. Έτσι, οι προσπάθειες της επιχείρησης επικεντρώνονται σε βελτιώσεις που η επιχείρηση χρειάζεται να δώσει προτεραιότητα, αφού στοιχειοθετηθεί η ανάγκη αυτή, αξιοποιώντας με αυτό το τρόπο στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τη επένδυση της και ελαχιστοποιώντας τον υποκειμενικό παράγοντα. Τα δε αποτελέσματα των βελτιώσεων αξιολογούνται και παρακολουθούνται με βάση αντικειμενικές και αδιαμφησβήτητες μετρήσεις και δεδομένα.

Το πρόγραμμα θεωρείται ζωτικής σημασίας από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και ως εκ τούτου επιχορηγείται εξολοκλήρου, χωρίς κανένα κόστος για την επιχείρηση.

Περιλαμβάνει 14 ώρες εκπαίδευση όπως επίσης και 4 ώρες επίσκεψη της εκπαιδευτού/ συμβούλου στην επιχείρηση σας. Στόχος της επίσκεψης είναι να ενημερωθούν και άλλα στελέχη σας για τη μεθοδολογία αυτή και να καταρτιστεί πρόγραμμα δράσης για εφαρμογή της μεθοδολογίας αυτής στη δική σας επιχείρηση, προσαρμοσμένο στις δικές σας ανάγκες. Επιπρόσθετα, θα σας υποβληθεί έκθεση αποτελεσμάτων με σχετικές εισηγήσεις.

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε για επιχειρήσεις οποιουδήποτε μεγέθους που προσφέρουν είτε καθαρά υπηρεσίες η/ και προϊόντα μαζί με υπηρεσίες  (μη μεταποιητική βιομηχανία). Επιπρόσθετα, απευθύνεται και σε εσωτερικές/ υποστηρικτικές υπηρεσίες (π.χ. διεύθυνση προσωπικού, τεχνολογία, λογιστήριο κλπ.)

Συμμετέχοντες είναι Διευθυντές και ανώτατα στελέχη της επιχείρησης από τα ακόλουθα
τμήματα:

  • Γενική Διεύθυνση
  • Εξειδικευμένα εσωτερικά τμήματα που ασχολούνται με θέματα βελτίωσης της λειτουργίας και της
    εξυπηρέτησης του πελάτη
  • Διαχείριση ποιότητας
  • Πωλήσεις και εξυπηρέτηση μετά την πώληση
  • Οικονομική διεύθυνση
  • Τεχνολογία
  • Τμήματα που έχουν άμεση σχέση με την εξυπηρέτηση του πελάτη

Η προσέγγιση του σεμιναρίου είναι πρακτική, με αναφορά σε παραδείγματα από την επιχειρηματική πραγματικότητα, ιδιαίτερα από τον τομέα των υπηρεσιών, και μεταφορά εμπειριών της συμβούλου για το θέμα αυτό. Η ενεργός συμμετοχή των παρευρισκόμενων θα ενθαρρυνθεί με ερωτήσεις και ασκήσεις, τα αποτελέσματα των οποίων θα συζητούνται, έτσι που το θέμα να γίνει κατανοητό.

Κατά την επίσκεψη στην επιχείρηση, θα γίνει μια περιληπτική παρουσίαση της μεθόδου από τη σύμβουλο/ εκπαιδευτή, όπου θα μπορούν να συμμετάσχουν επιπρόσθετα στελέχη από τα τμήματα που αναφέρονται πιο πάνω. Στη συνέχεια, με την καθοδήγηση της συμβούλου/ εκπαιδευτού, θα εντοπιστούν λειτουργίες στην επιχείρηση σας που μπορούν να βελτιωθούν εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία Lean Six Sigma και θα καταρτιστεί σχετικό πρόγραμμα έργου με τις ανάλογες ευθύνες και δράσεις. Επιπλέον, η σύμβουλος/ εκπαιδευτής θα σας υποβάλει έκθεση αποτελεσμάτων με εισηγήσεις για εφαρμογή της Lean Six Sigma με τον πιο αποδοτικό τρόπο στη δική σας επιχείρηση.
Εγγραφείτε στο Σεμινάριο άμεσα - Περιορισμένος αριθμός θέσεων!