Μιλήστε μαζί μας σήμερα
70.088.088/22261088

Performance Management for Development and Increase in Productivity

Περιγραφή Προγράμματος:

Η αξιολόγηση της απόδοσης του προσωπικού ενός οργανισμού αποτελεί μια σημαντική πρακτική διοίκησης προσωπικού, καθώς συμβάλει στην διαρκή ανάπτυξη των δυνατοτήτων του, αλλά και στη βελτίωση της αποδοτικότητας και παραγωγικότητας του. Ένα σύστημα Αξιολόγησης Απόδοσης του προσωπικού αποσκοπεί στην αντικειμενική και συστηματική αξιολόγηση των ικανοτήτων  που απαιτείται να επιδεικνύει το προσωπικό, ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις απαιτήσεις των θέσεων και στους στόχους που έχουν τεθεί.

Μέσα από το συγκεκριμένο σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα μάθουν τις νέες τάσεις των τελευταίων χρόνων και τις καλές πρακτικές που χρησιμοποιούνται διεθνώς, για τα συστήματα διαχείρισης της απόδοσης. Επίσης, θα μπορούν να συμμετέχουν στο σχεδιασμό και την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης της απόδοσης του οργανισμού σας.

 Εγγραφείτε στο Σεμινάριο άμεσα - Περιορισμένος αριθμός θέσεων!