Μιλήστε μαζί μας σήμερα
70.088.088/22261088

Ενισχύοντας τις ικανότητες της μικρής επιχείρησης για ανάπτυξη: Αναβάθμιση του επιχειρηματικού μοντέλου μέσω καινοτόμων δράσεων

Περιγραφή Προγράμματος:

Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει αρνητικά  τη δυναμική πολλών επιχειρήσεων. Οι μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν επηρεαστεί περισσότερο από την οικονομική κρίση, πρέπει να προσαρμοστούν στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον για 3 λόγους, 1) το επιχειρηματικό τους μοντέλο χρειάζεται εκσυγχρονισμό, 2) το προϊόν τους ίσως να μην  είναι αποτελεσματικό δεδομένου ότι οι ανάγκες των πελατών αλλάζουν, και 3) η παροχή της πρότασης αξίας χρειάζεται αναβάθμιση.

Για να μπορέσουν να δράσουν αποτελεσματικά οι ιδιοκτήτες και οι διευθυντές μικρών επιχειρήσεων θα πρέπει να μάθουν πώς να αξιολογούν το επιχειρηματικό τους μοντέλο και να εντοπίζουν ευκαιρίες για βελτίωσή του. Αυτό θα τους βοηθήσει να δημιουργήσουν μοναδικά στρατηγικά και επιχειρησιακά πλεονεκτήματα που θα κτίσουν αξία τόσο στη επιχείρηση όσο και στους πελάτες.

 

Εγγραφείτε στο Σεμινάριο άμεσα - Περιορισμένος αριθμός θέσεων!