Μιλήστε μαζί μας σήμερα
70.088.088/22261088

Επαγγελματική Εξυπηρέτηση και Διαχείριση Δύσκολων & Απαιτητικών Πελατών

Περιγραφή Προγράμματος:

Η παροχή υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης πελατών μέσω της επίδειξης της σωστής επαγγελματικής συμπεριφοράς και της ανάπτυξης σχέσεων με πελάτες  αποτελούν θεμελιώδη συστατικά για την πρόοδο και επιτυχία των Οργανισμών στη σημερινή ανταγωνιστική αγορά. Επίσης, η ανάπτυξη της πελατο-κεντρικής κουλτούρας  στον Οργανισμό συμβάλλει ουσιαστικά στην εμπέδωση και  καλλιέργεια της φιλοσοφίας της εξυπηρέτησης από το προσωπικό σε όλες τις βαθμίδες.

Απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες τις γνώσεις, δεξιότητες και εφόδια που θα τους βοηθήσουν να βελτιώσουν το επίπεδο εξυπηρέτησης του πελάτη και να αναπτύσσουν τις σωστές σχέσεις συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας/οργανισμού τους.

Εγγραφείτε στο Σεμινάριο άμεσα - Περιορισμένος αριθμός θέσεων!