Μιλήστε μαζί μας σήμερα
70.088.088/22261088

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ηλεκτρονικής και Μικτής Μάθησης (e-Learning)

Περιγραφή Προγράμματος:

Το νέο αυτό εξειδικευμένο και πρακτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, φιλοδοξεί να δώσει νέα διέξοδο στην ανάγκη των επιχειρήσεων για ευέλικτη, αποτελεσματική και ουσιαστική επιμόρφωση και ενημέρωση των στελεχών τους. Οι συμμετέχοντες, μεταξύ άλλων θα αποκτήσουν νέες δεξιότητες για εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού τους, μέσω της δημιουργίας κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και χρήσης των νέων τεχνολογιών, βοηθώντας τους οργανισμούς τους στη δημιουργία και διαχείριση της εταιρικής γνώσης (Corporate Knowledge Management).

Το πρόγραμμα του eLearning μπορεί να βοηθήσει άμεσα τον σύγχρονο εταιρικό εκπαιδευτή να αποκτήσει τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για την διεκπεραίωση της ασύγχρονης, σύγχρονης και κοινωνικής μάθησης και των νέων παιδαγωγικών τάσεων του Blended Learning.

 

Εγγραφείτε στο Σεμινάριο άμεσα - Περιορισμένος αριθμός θέσεων!