Μιλήστε μαζί μας σήμερα
70.088.088/22261088

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού σε Περιόδους Δύσκολων Αλλαγών (Change Management)

Περιγραφή Προγράμματος:

Το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον και η παρατεταμένη οικονομική ύφεση σε συνδυασμό με το αβέβαιο μέλλον, έχει οδηγήσει αρκετούς οργανισμούς σε δύσκολες και πολλές φορές επώδυνες αλλαγές, έτσι ώστε να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητά τους ή να ενισχύσουν την αποδοτικότητα του προσωπικού τους. Καθημερινά παρακολουθούμε αναδιαρθρώσεις, συγχωνεύσεις, πλεονασμούς, αυτοματοποιήσεις και καταργήσεις ή μειώσεις ωφελημάτων κ.α.

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η σωστή και αποτελεσματική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού των οργανισμών αποτελεί καθοριστικό παράγοντα επίτευξης των στόχων της αλλαγής. Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες εργαλεία και τεχνικές για την αποτελεσματική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού κατά την διαδικασία της αλλαγής.

Εγγραφείτε στο Σεμινάριο άμεσα - Περιορισμένος αριθμός θέσεων!