Μιλήστε μαζί μας σήμερα
70.088.088/22261088

Επαγγελματική Διαχείριση Προσωπικού και Ομάδας

Περιγραφή Προγράμματος:

Η αποτελεσματική διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού, του πιο πολύτιμου πόρου ενός Οργανισμού, είναι καθοριστικής σημασίας καθώς συνδέεται άμεσα με το επίπεδο  ποιότητας εργασιών, παραγωγικότητας και εξυπηρέτησης πελατών και ως εκ τούτου συμβάλει αισθητά στην περεταίρω πρόοδο και ανάπτυξη του Οργανισμού.

Πιο σωστή και επαγγελματική διαχείριση ανθρώπων σημαίνει καλύτερα αποτελέσματα σε όρους ικανοποίησης και αποδοτικότητας των ατόμων και παραγωγικότητας του Οργανισμού.

Εγγραφείτε στο Σεμινάριο άμεσα - Περιορισμένος αριθμός θέσεων!