Μιλήστε μαζί μας σήμερα
70.088.088/22261088

Προώθηση Προϊόντων και Υπηρεσιών μέσα από Επαγγελματικές Παρουσιάσεις

Περιγραφή Προγράμματος:

Η προετοιμασία και η διεκπεραίωση επαγγελματικών παρουσιάσεων μικρής ή μεγαλύτερης διάρκειας σε ομάδες εργασίας, συνεργάτες και πελάτες αποτελεί βασικό μέρος των καθηκόντων της εργασίας των στελεχών και Διευθυντών / Υπευθύνων Τμημάτων σε κάθε οργανισμό. Η ποιότητα και το αποτέλεσμα των παρουσιάσεων συνδέεται άμεσα τόσο με την επίτευξη των στόχων προώθησης, πώλησης και κλεισίματος σημαντικών συμφωνιών και συνεργασιών, όσο και με την εικόνα ενός οργανισμού.

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες για να διεξάγουν εντυπωσιακές επαγγελματικές παρουσιάσεις, ώστε να επιτυγχάνουν το καλύτερο αποτέλεσμα και τους στόχους του Οργανισμού τους.

Εγγραφείτε στο Σεμινάριο άμεσα - Περιορισμένος αριθμός θέσεων!