Αναβάθμιση του Επιχειρηματικού μοντέλου μέσω καινοτόμων δράσεων

Ψηφιακές Δεξιότητες για τον Εκπαιδευτή Διά Βίου Μάθησης

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΟ ΑνΑΔ

Έναρξη 08 Δεκεμβρίου

Μέσα στα πλαίσια της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης εκπαιδευτών διά βίου μάθησης, το πρόγραμμα προτείνεται για να καλύψει ανάγκες κατάρτισης των εκπαιδευτών που σχετίζονται με την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στο πλαίσιο των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που προσφέρουν. Το προτεινόμενο πρόγραμμα εμπλουτίζει το πλαίσιο του υφιστάμενου προτύπου της ΑνΑΔ «Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης – Επίπεδο 5» και παρέχει εξειδίκευση στη χρήση και αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας ως μέσου αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του θεσμού του Εκπαιδευτή Επαγγελματικής Κατάρτισης. Η ΑνΑΔ, ως οργανισμός δημοσίου δικαίου με αποστολή τη δημιουργία των προϋποθέσεων για προγραμματισμένη και συστηματική κατάρτιση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου, αναμένεται να παίξει ηγετικό ρόλο σχετικά με τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθεί ο τομέας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Κύπρο για την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας.

Αδιαμφισβήτητα, η αλματώδης ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών επιβάλλει τη διαμόρφωση νέων δεδομένων, μεθοδολογιών και πρακτικών στον χώρο εργασίας και, ως εκ τούτου, δημιουργεί νέες ανάγκες κατάρτισης στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης για την αύξηση της απόδοσης και της παραγωγικότητας του ανθρώπινου δυναμικού στους οργανισμούς. 

 

Για τον λόγο αυτό, επιβάλλεται η ανάγκη κατάρτισης των εκπαιδευτών διά βίου μάθησης σε καλές πρακτικές εφαρμογής των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση και κατάρτιση με στόχο τη μεγιστοποίηση του οφέλους της τεχνολογίας για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης και της παραγωγικότητας του ανθρώπινου δυναμικού στους οργανισμούς

ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην κατάρτιση εκπαιδευτών διά βίου μάθησης σε καλές πρακτικές ενσωμάτωσης και αξιοποίησης της ψηφιακής τεχνολογίας στο πλαίσιο των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που προσφέρουν, με στόχο τη βελτιστοποίηση και μεγιστοποίηση της ανάπτυξης, εξέλιξης, απόδοσης και παραγωγικότητας του ανθρώπινου δυναμικού στους οργανισμούς.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Πιστοποιημένους από την ΑνΑΔ Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ).
 • Εκπαιδευτές που παρέχουν υπηρεσίες σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) πιστοποιημένα από την ΑνΑΔ ή/και σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς.
 • Εκπαιδευτές, Εκπαιδευτικούς και άλλους διδάσκοντες που παρέχουν υπηρεσίες σε κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων, επιμορφωτικά κέντρα, πανεπιστήμια, κολλέγια και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
 • Διευθυντές, Υπευθύνους Κατάρτισης και άλλα διοικητικά στελέχη των ΚΕΚ, των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Επιχειρήσεων/Οργανισμών.

Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση:


 1. Να επιλέγουν περιεχόμενο από το πρόγραμμα κατάρτισης για να διδαχθεί με τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών και με τρόπο που να αναδεικνύεται η προστιθέμενη αξία των ψηφιακών εργαλείων.
 2. Να εξηγούν πως οι ψηφιακές αναπαραστάσεις μετασχηματίζουν ένα περιεχόμενο κατάρτισης.
 3. Να αναπτύσσουν κατάλληλα εργαλεία αξιολόγησης των προγραμμάτων τους με τη χρήση τεχνολογικών εργαλείων
 1. Να δημιουργούν διαδραστικά βίντεο, ελκυστικό ηλεκτρονικό μαθησιακό υλικό, ψηφιακά portfolio, infographics & ηλεκτρονικά quiz
 2. Να εφαρμόζουν γνώσεις διδακτικού σχεδιασμού με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας
 3. Να υλοποιούν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ενισχυμένων με τη ψηφιακή τεχνολογία στη βάση αρχών εκπαίδευσης ενηλίκων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ


Ημερομηνίες : 8,11, 18, 22 & 29 Δεκεμβρίου & 5,8,12 & 15 Ιανουαρίου

Ώρες : 09:00 - 13:15

Κόστος Συμμετοχής : ------

 


ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΙΛΟΥΝ ΑΠΟ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ..

60+

προγράμματα

3000+

μαθητές

1600+

εταιρείες

3800+

ώρες διδασκαλίας

#SocialSpaceAcademy

Για περισσότερες πληροφορίες ή εγγραφή στο σεμινάριο παρακαλώ συμπληρώστε την πιο κάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ© 2010 - 2020 SocialSpace Academy. All Rights Reserved.

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια και οι συμβουλευτικές μας υπηρεσίες, προσθέτουν επαγγελματική αξία και κύρος στις επιχειρήσεις και στα στελέχη τους, καθώς επίσης σε ανέργους.προσθέτουν επαγγελματική αξία και κύρος στις επιχειρήσεις και στα στελέχη τους, καθώς επίσης σε ανέργους.

Επικοινωνία

 • Διγενή Ακρίτα 57,
  1ος  &  2ος  Όροφος,
  1070, Λευκωσία, Κύπρος

 • 70.088.088 / +357 22.261.088
 • +357 22.104.880

© 2010 - SocialSpace Academy. All Rights Reserved. Privacy Policy