Μιλήστε μαζί μας σήμερα
70.088.088/22261088

Project Management Professional (PMI® – PMP® Certification)

Η Διοίκηση Έργων έχει αποκτήσει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο σε κάθε επιχείρηση, λόγω της αυξανόμενης ανάγκης διαχείρισης όλο και πιο πολύπλοκων έργων. Οι τεχνικές και τα εργαλεία που παρέχει η μεθοδολογία διαχείρισης έργων έχουν εξαπλωθεί σε όλα τα είδη οργανισμών και εντάσσονται στα στρατηγικά τους σχέδια. Tα διευθυντικά στελέχη έχουν αντιληφθεί τις συγκεκριμένες στρατηγικές διαχείρισης και τα διαθέσιμα εργαλεία ως ένα δυναμικό μέσο ανάπτυξης σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και ανταγωνιστικό περιβάλλον. Το πρόγραμμα προετοιμάζει πλήρως τους συμμετέχοντες για να παρακαθίσουν την εξέταση για την διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση του PMI.

Tο σεμινάριο θα αναπτύξει μία ολοκληρωμένη μεθοδολογία Διοίκησης Έργου με βάση το PMI, με τις τεχνικές και τα εργαλεία που απαιτούνται για να βοηθήσουν αυτούς που υλοποιούν το έργο να το διαχειριστούν με επιτυχία.

*Με την λήξη του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για να προετοιμαστούν για την εξέταση  πιστοποίησης του Project Management Institute – PMI®, για απόκτηση του τίτλου PMP® Certification (Πιστοποίηση Project Management Professional). Tο PMI αποτελεί ένα από τους πιο αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης σε θέματα διαχείρισης έργων παγκοσμίως.

Εγγραφείτε στο Σεμινάριο άμεσα - Περιορισμένος αριθμός θέσεων!