Μιλήστε μαζί μας σήμερα
70.088.088/22261088

Επιτυχία μέσα από την Αποτελεσματική Διοίκηση Έργων (Project Management)

Περιγραφη Προγραμματος:

Στη σύγχρονη αγορά, όλο και περισσότεροι οργανισμοί εκτελούν μικρά και μεγάλα έργα, σε συστηματική βάση. Οι εργαζόμενοι, καλούνται πέραν από τα συνήθη και καθημερινά καθήκοντά τους, να αναλάβουν και την υλοποίηση έργων για τον οργανισμό τους: Τη δρομολόγηση ενός νέου προϊόντος, την εφαρμογή ενός νέου πληροφοριακού συστήματος, μία διαφημιστική καμπάνια, μία εταιρική εκδήλωση, την ετοιμασία και υποβολή μίας προσφοράς, τη δημιουργία ενός επιχειρηματικού σχεδίου για τον πελάτη.

Όλα αυτά, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως έργα, εφόσον έχουν το κοινό χαρακτηριστικό μιας συγκεκριμένης αρχής και λήξης.

To σεμινάριο θα δώσει στους συμμετέχοντες τις γνώσεις και τα εργαλεία, έτσι ώστε ο προγραμματισμός, η οργάνωση και η ολοκλήρωση των έργων τους να γίνονται ορθότερα και κυρίως πιο αποτελεσματικά, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα για τους ίδιους και για τους οργανισμούς τους.