Μιλήστε μαζί μας σήμερα
70.088.088/22261088

Προγράμματα Σχεδίασης Αρχιτεκτονικών Έργων

Με στόχο τη πλήρη κατάρτιση στο τομέα της σχεδίασης αρχιτεκτονικών έργων, η Ακαδημία μας παρέχει σεμινάρια στα ανάλογα λογισμικά. Η επιτυχία των συγκεκριμένων λογισμικών οφείλεται στο φιλικό προς τον χρήστη interface, που δίνει την δυνατότητα εύκολης οπτικοποίησης της αρχιτεκτονικής ιδέας σε τρισδιάστατο μοντέλο. Τα προγράμματα διδάσκονται σε ολιγομελή τμήματα προκειμένου να υπάρχει άμεση επαφή με το διδάσκοντα και κατά συνέπεια καλύτερη κατανόηση. Ακολουθώντας την στρατηγική, τα εργαλεία και τις πρακτικές συμβουλές των έμπειρων και πιστοποιημένων εκπαιδευτών θα κυριαρχήσετε στο τομέα αυτό.

Σε κανένα από τα πιο κάτω προγράμματα δεν προαπαιτούνται εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις καθώς οι εκπαιδευτές μας δείχνουν βήμα προς βήμα το πρακτικό μέρος.

  1. AutoCAD 2D: Σχεδιασμός Τεχνικών Σχεδίων σε Δύο Διαστάσεις
  2. Revit 3D: Σχεδιασμός Αρχιτεκτονικών Έργων
  3. BIM: Σύγχρονος Σχεδιασμός & Παραγωγή Έργων στην Οικοδομική Βιομηχανία