Μιλήστε μαζί μας σήμερα
70.088.088/22261088

InDesign CC: Δημιουργία Διαφημιστικών

Περιγραφή Προγράμματος:

Το InDesign αποτελεί ένα ιδιαιτέρως δημοφιλές πρόγραμμα σελιδοποίησης, το οποίο εξυπηρετεί σκοπούς δημιουργίας και σελιδοποίησης έντυπου ή ηλεκτρονικού υλικού, όπως βιβλία, περιοδικά, αλλά και εφημερίδων. Η χρήση του αρχίζει από την σύνταξη της κάθε σελίδας με κείμενο και εικονογραφημένο υλικό, μέχρι την σύνθεση όλων των σελίδων σε ένα ενιαίο έγγραφο, το οποίο μπορεί να εκτυπωθεί ή να χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονικά.

Με την παρακολούθηση του συγκεκριμένου σεμιναρίου θα αποκτήσετε όλες τις απαραίτητες εξειδικευμένες γνώσεις, για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του διαδεδομένου εργαλείου.

Εγγραφείτε στο Σεμινάριο άμεσα - Περιορισμένος αριθμός θέσεων!