Μιλήστε μαζί μας σήμερα
70.088.088/22261088

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Σας βοηθάμε να αποδείξετε την αξία σας με τις κατάλληλες πιστοποιήσεις

Digital Marketing Professional Diploma (DMPD)

Digital Marketing Professional Diploma (DMPD)

Certified Social Media Professional (C-SMP)

Certified Social Media Professional (C-SMP)

Certified Digital Advertising Professional (C-DAP)

Certified Digital Advertising Professional (C-DAP)

Certified Search Engine Optimizer (C-SEO)

Certified Search Engine Optimizer (C-SEO)

Certified Google AdWords Professional

Certified Google AdWords Professional

Certified Human Resources Professional

Certified Human Resources Professional

Project Management Professional (PMI® - PMP® Certification)

Project Management Professional (PMI® - PMP® Certification)

Risk Management Professional (PMI®- RMP® Certification)

Risk Management Professional (PMI®- RMP® Certification)

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ηλεκτρονικής και Μεικτής Μάθησης

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ηλεκτρονικής και Μεικτής Μάθησης

Certified Professional Secretary (CSMA ACTA Certification)

Certified Professional Secretary (CSMA ACTA Certification)

Certified Sales Professional (CSP ACTA Certification)

Certified Sales Professional (CSP ACTA Certification)

Certified Graphic Design Professional

Certified Graphic Design Professional

Certified  Video Editor & Animator

Certified Video Editor & Animator