Μιλήστε μαζί μας σήμερα
70.088.088/22261088

Υπηρεσίες

Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες

Η SocialSpace Academy προσφέρει τόσο επιχορηγημένα προγράμματα από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑΝΑΔ) όσο και ανοικτά για το ευρύ κοινό. Παρέχει επίσης, εξατομικευμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια (ενδο-επιχειρησιακά) τα οποία είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες που χρειάζεται να καλύψει ο πελάτης τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Η SocialSpace Academy, αξιοποιώντας την πολύτιμη εμπειρία και την τεχνογνωσία, που έχει συγκεντρώσει σε θέματα Digital Marketing, Social Media, Sales κτλ  παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε οργανισμούς, επιχειρήσεις, και σε εργαζόμενους του  ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που θέλουν να εδραιωθούν σε αυτούς τους τομείς.