Μιλήστε μαζί μας σήμερα
70.088.088/22261088

Οργάνωση, Εκπαίδευση και Διοίκηση

Εξασφαλίστε πλήρως καταρτισμένο προσωπικό, το οποίο μέσα από τα πρακτικά μας προγράμματα εκπαιδεύεται πώς να αποδίδει αποτελεσματικότερα στα νέα δεδομένα που έχει καθιερώσει η οικονομική κρίση αλλά και η εξέλιξη του διαδικτύου. Τα σεμινάρια μπορούν να ταιριάξουν στην κάθε επιχείρηση, ανεξάρτητα από το μέγεθος της και τον αριθμό του εργατικού της δυναμικού.

Τα σεμινάρια διαδραματίζονται σε μορφή workshop, όπου ακολουθώντας την στρατηγική, τα εργαλεία και τις πρακτικές συμβουλές των έμπειρων και πιστοποιημένων εκπαιδευτών θα εξελίξετε τις ικανότητες σας σε πολλαπλούς τομείς.

  1. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού σε Περιόδους Δύσκολων Αλλαγών (Change Management)
  2. Performance Management for Development and Increase in Productivity
  3. Επαγγελματική Διαχείριση Προσωπικού και Ομάδας
  4. Εργατική Νομοθεσία και Κοινωνικές Ασφαλίσεις: Νομικό πλαίσιο & πρακτική εφαρμογή στον επαγγελματικό χώρο
  5. Πολιτικές, διαδικασίες και έντυπα Διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού
  6. Επαγγελματική Εξυπηρέτηση και Διαχείριση Δύσκολων & Απαιτητικών Πελατών
  7. Ενισχύοντας τις ικανότητες της μικρής επιχείρησης για ανάπτυξη: Αναβάθμιση του επιχειρηματικού μοντέλου μέσω καινοτόμων δράσεων
  8. Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ηλεκτρονικής και Μικτής Μάθησης (e-Learning)
  9. Διαχείριση Γραφείου για Ιδιαιτέρες Γραμματείς και Executive Secretaries – Certified Secretaries Management Assistants (CSMA/ISO 17024 Certification)
  10. Βελτίωση και Μείωση Κόστους Λειτουργίας στις Υπηρεσίες με τη μεθοδολογία Lean Six Sigma

Epixorigimena-Seminaria-ANAD