Μιλήστε μαζί μας σήμερα
70.088.088/22261088

Ασφάλεια και Υγεία

Ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας σίγουρα αποτελεί βασική ανάγκη για το εργατικό δυναμικό σας. Γίνετε επαρκώς καταρτισμένοι και ενημερωμένοι, όχι μόνο για το τι προνοούν και προβλέπουν οι εργασιακοί νόμοι και κανονισμοί αλλά κυρίως για το πώς εφαρμόζονται πρακτικά στον χώρο εργασίας. Επίσης μάθετε πώς να παρέχετε τις βασικές πρώτες βοήθειες σε περίπτωση που τραυματιστεί ή ασθενήσει κάποιος στον χώρο εργασίας σας.

  1. Πρώτες Βοήθειες στο Χώρο Εργασίας – Επείγοντα Περιστατικά
  2. Πρώτες Βοήθειες για Νήπια και Βρέφη