Μιλήστε μαζί μας σήμερα
70.088.088/22261088

Επιτυχία μέσα από την Αποτελεσματική Διοίκηση Έργων (Project Management)

Περιγραφή Προγράμματος:

Στη σύγχρονη αγορά, όλο και περισσότεροι οργανισμοί εκτελούν μικρά και μεγάλα έργα, σε συστηματική βάση. Οι εργαζόμενοι, καλούνται πέραν από τα συνήθη και καθημερινά καθήκοντα τους να αναλάβουν και την υλοποίηση έργων για τον οργανισμό τους: η δρομολόγηση ενός νέου προϊόντος, η εφαρμογή ενός νέου πληροφοριακού συστήματος, μία διαφημιστική καμπάνια, μία εταιρική εκδήλωση, η ετοιμασία και υποβολή μίας προσφοράς, η δημιουργία ενός επιχειρηματικού σχεδίου για τον πελάτη, έχουν το κοινό χαρακτηριστικό ότι έχουν συγκεκριμένη αρχή και τέλος, συνεπώς, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως έργα.

Οι συμμετέχοντες μεταξύ άλλων θα αποκτήσουν γνώσεις και εργαλεία, έτσι ώστε αυτό που κάνουν να γίνεται ορθότερα και κυρίως πιο αποτελεσματικά, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα για τους ίδιους και για τους οργανισμούς τους.