Μιλήστε μαζί μας σήμερα
70.088.088/22261088

Βασικός στόχος η πρακτική εμπέδωση για το σεμινάριο του ηλεκτρονικού εμπορίου!

Ένα μοναδικό και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε μορφή workshop είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι συμμετέχοντες του σεμιναρίου μας με θέμα τον εξαιρετικά αναπτυσσόμενο κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου και της online διαφήμισης.

Με βάσικό πυλώνα την πρακτική εξάσκηση, ο κάθε συμμετέχοντας είχε την ευκαιρία να αναπτύξει το νέο ή υφιστάμενο του e-shop και να κτίσει τις δικές τους online διαφημήσεις, πάντα με την καθοδήγηση και επίβλεψη του εκπαιδευτή μας, κύριου Γιώργου Πετρακίδη.