Μιλήστε μαζί μας σήμερα
70.088.088/22261088

ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ SOCIALSPACE ACADEMY ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΡΓΟΥ!

Την ανάληψη της υλοποίησης του έργου «Παροχή Υπηρεσιών για Προώθηση των συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ηλεκτρονικών Δεξιοτήτων», πέτυχε η SocialSpace Academy σε Κοινοπραξία με το Κέντρο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ανάπτυξης (ΚΕΣΕΑ), μετά από ανοιχτό διαγωνισμό του Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου.

Το έργο θα διαρκέσει από τον Μάιο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2018 και οι κυριότερές του δράσεις αφορούν στην παροχή συμβουλευτικής καθοδήγησης σε 100 Οργανισμούς, όπως, Δημαρχεία, Κοινότητες και άλλους φορείς με επιτόπιες συναντήσεις, στην Οργάνωση και Υλοποίηση 60 παρουσιάσεων σε μέλη Δήμων, Κοινοτήτων και άλλων φορέων, στην προβολή και δημοσιοποίηση των δράσεων του έργου προώθησης Ηλεκτρονικού Επιχειρείν. Όλα αυτά με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων και αξιοποίηση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να αποτείνονται στο τηλέφωνο 22261088 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση training@socialspaceacademy.com

 

20180509 134641
20180509 134116